وقتی نیست ...


دعای سال نو...

خوب که نگاه می کنم می بینم بسیاری از مسئله هایمان به این بر می گردد که هنوز نیاموخته ایم گفتگو و نقد در زندگی اجتماعی کارکردهایی دارد که می تواند سوپاپ اطمینانی برای زندگی بهتر و رفتار مناسب تر باشد. اینکه برادر آیینه برادر مومن است و خوب است منصفانه و خبرخواه بگوید چه چیزی از او می بیند؛ آنگونه که دوست دارد برادر مومنش بگوید. همین یکسال گذشته را که مرور می کنم می بینم بسیاری از مسائل اجتماعی، خانوداگی، روابط دوستانه و مسائل کاری از همیین نداشتن فضای گفتگوست که آسیب می بیند و البته ایجاد چنین فضایی دشوار است؛ عده ای صراحت را نمی پسندند، عده ای کسر شأن می دانند، برخی از این فضا می ترسند، عده ای آن را به دعوا تأویل می کنند و بعضی ترجیحشان گوشه امن است و سکوت و احساس خوشایند داشتن از اینکه همه چیز خوب است یا اگر خوب نیست، بماند برای یک وقتی دیگر.... به هرحال بخشی از نیاز جامعه سالم، نیاز به گفتگوست و بالا بردن تحملمان در این فضا چرا که نگفتن صریح و رودررو به گفتن پنهانی، غیبت و افترا و دور شدن تدریجی دلها می انجامد بدون اینکه بدانی چرا چنین شده است. البته شروع چنین تجربه ای هم به طور طبیعی گافهایی دارد چون مثل هر تجربه جدیدی نیاز به آموختن دارد.

خوشحالم که حداقل در فضای دیپلماسی برای نخستین بار گفتگو را تجربه می کنیم که هرچند سختیهایش کم نیست و ممکن است آسیبهایی داشته باشد اما نتیجه اش هرچه باشد تجربه خوبی است که بر تارک تاریخمان باقی می ماند.

دعا می کنم سال بعد سالی پر از گفتگو برای تفاهم باشد؛ گفتگو به معنی شایسته آن و نه هر گفتنی و شنیدنی که گاه ارزش عمر گذاشتن را ندارد. برای خودم و دوستانم دعا می کنم که بیاموزیم هم را دوست داشته باشیم و به نسبت دوست داشتنمان فرصت گفتن و شنیدن را برای یکدیگر فراهم کنیم که اینها تجربه هایی هستند که بر برکت عمرمان خواهد افزود.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0