وقتی نیست ...


کتاب آه

 

شاید مقتل خوانی در بین خیلی از دوستان به خصوص در این ایام رایج باشد. من امسال دارم کتاب آه را می خوانم،

بازخوانی مقتل حسین بن علی از کتاب دمع المسجوم فی ترجمه نفس المهموم

تالیف عباس قمی

ترجمه ابوالحسن شعرانی

ویرایش یاسین حجازی

بسیار زیبا، روان و خوش خوان است. مثل هر مقتل دیگر، بدون حاشیه و مستند است. سال گذشته از استادی هدیه گرفتم و تا امسال نخوانده فروگذاشتم! این روزها همدم خوبی است برایم.

از روز جمعه آغاز می‌شود، روز مرگ معاویه:

ابوخالد خرمافروش خبر داد و گفت:

با میثم بودم در فرات، روز جمعه که بادی بوزید- او در کشتی زیبا و نیکویی نشسته بود. بیرون آمد و به باد نگریست و گفت «کشتی را استوار بندید که بادی سخت می وزد!» و در این ساعت معاویه بمرد.

چون جمعه دیگر شد بریدی از شام برسید، من او را دیدار کردم، گفتم «ای بنده خدا، خبر چیست؟»

گفت «مردم را حال نیکوست. امیرالمومنین درگذشت و مردم با یزید بیعت کردند.»

گفتم «کدام روز درگذشت؟»

گفت «روز جمعه.»

بعد یک به یک وقایع آن روزگاران و به خلافت رسیدن یزید و بعد شرایط روزگار و افکار و رفتار مردم و رجال را ترسیم می کند تا نزدیک بشود به کربلا و بعد ...

شاید در بعضی بخشها چیزهایی باشد که با این همه مرور واقعه کربلا باز هم نه تنها نو هستند بلکه حتی گاهی متفاوتند. مثلا در این چند بخشی که خوانده ام، به نقل قولهایی متفاوت برخورده ام درباره افراد. نمونه اش نوع گفتگوی ابوحنیفه و امام و دلایل باقیماندنش در مدینه. نکته دیگر متنهای زیبای نامه ها و پیامهایی است که بین امام، رجال و حتی حکما رد و بدل می‌شود. از نظر ادبی محشرند!

هر واقعه را در اپیزودی کوتاه و اثرگذار می‌شود همراهی کرد. خواندنش را به دوستان توصیه می کنم.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0