وقتی نیست ...


داستان اول

مدتی است به خاطر کثرت امور تحصیلی و شغلی (!) نتوانسته ام داستان بخوانم. فکر کنم از اول مهرماه. امروز باز عزمم را جزم کردم و رفتم سراغ کتابهایی که نخوانده گذاشته بودمشان. داستانهای با اجازه؛ مجموعه داستانی است از نویسندگان امروزی که اسدالله امرایی پس از ترجمه به نشر قطره سپرده است. برداشتم و با خودم قرار گذاشتم برای آنکه شدنی باشد، تا مدت معین – احتمالا انتهای ترم جاری- به همین کوتاه خوانی -اما مستمر خوانی- اکتفا کنم.

امروز داستان اول را خواندم: "در مغازه ساندویچ فروشی" نوشته جان دبلیو وانگ. همانطور که از اسمش پیداست داستان در مغازه ساندویچ فروشی می گذرد. گوینده در حال برگشت از مراسم تدفین پدرش، مغازه را می بیند و می رود دوتا ساندویچ بخرد و ببرد منزل تا با همسرش دوتایی بخورند. در صف، پشت سر پیرمردی عصا به دست ایستاده که گویا بهانه ای برای به یادآوردن پدر است. کل فضای داستان –به جز مختصر توصیف خوبی که از ساندویچ فروشی می کند- به یادآوری روزهای با پدر بودن می‌گذرد: ویژگیهای پدر، رابطه شان، سبک زندگی و عادات پدر، خاطرات این چند سال اخیر ... و به این بهانه، فاصله نسل جدید و قدیم تحلیل می‌شود.

داستان تقریبا 8 صفحه است. اما به نظرم نویسنده موفق شده بدون آنکه شعار بدهد یا با زبانی برخورنده بد و بیراهی بگوید، واقعیت تفاوت نسلها، دغدغه جوانان در ارتباط با بزرگترها و کلافگی هایی که از تعارض بین آنچه هست و آنچه باید باشد – که منشأ بایدها را آموزه های اخلاقی تعیین می کند- را به تصویر بکشد. این داستان وصف الحال خوبی است، پر از سئوالها و دغدغه هایی که شاید هریک از ما با آن مواجهیم.

 

- هرکدام را بخوانم معرفی می کنملبخند

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0