وقتی نیست ...


خرما بر نخیل

1

دنیا را که غمناک می کنیم حواسمان به این نیست که خوردن و خوراندنش چه عواقبی دارد. 

حشرات نفسانی که وزوزکنان دور و بر هیبت زمینی مان می چرخد و تخم و ترکه شیطنت می کارد، حواسمان نیست چه بر سر طبیعت انسانی مان می آید.

همه یک حرف می زنیم: دنیا جای بدی است، سخت می گذرد ... اما هیچ وقت فکر نمی کنیم خودمان چه کنیم کمی از این بدی کاسته خواهد شد. 

روزهایی که می گذرد مثل برق و باد، حرام چه می شود؟ جنگهای جهانی و منطقه ای بماند، جنگهای خانوادگی و نزاعهای رایج در سازمان و گروههای غیر رسمی و رسمی را نمی شود کاریش کرد؟ چه سادگی، چه مکر و بدخواهی، هر دو اگر آسیب برساند، انسانیت تباه می شود.

خوب که نگاه می کنم احساسم این است که هر کدام ما به اندازه گلیم خودمان که حق زندگی داریم، چرا برای همین گلیم کاری نکنیم؟ چرا روزهای کوتاه عمری که آخرش معلوم نیست و بعد از رفتنش را به قولی کسی نمی داند چه خواهد شد، این همه با تنش و تلخی بگذرد.

دل را یکدله کردن و دوست داشتن همدیگر بدون حساب و قصد و غرض ورزی و نقشه در سر داشتن و حدس و گمان، و با شجاعت و قاطعیت آستینی بالا زدن، انرژی مثبتی دارد که کمترینش، نفع برای خویشتن ناآرام است.

2

حالم که خراب می شود، آستانه بهبودش این روایت است که در بهشت بالاترین جایگاه اراده نام دارد که برای اهلش کنار گذاشته اند. موانع زیادند و کسانی که دوست نداشته باشند خیز برداری کم نیستند. تخلیه انرژی طبیعی است و زمین خوردن ها بخشی از حرکت سنجیده تر بعدی. باید زندگی کرد و لازمه این زندگی استقامت و ایمان به هدف است.

می دانم، می دانم .... اما چراغ قوه ام کمی ناسور شده این روزها.... امروز میخواهم بروم و باطری نوی بخرم. به قول بزرگی «هرچه روح به خدا نزدیکتر باشد آشفتگی اش کمتر است زیرا نزدیکترین نقطه به مرکز دایره کمترین تکان را دارد.» فکر می کنی دستم به او برسد؟

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0