وقتی نیست ...


نشست فرهنگی ریاست جمهوری 92

 

برایم این برنامه بسیار مهم بود. چون راستش را بخواهید جز رهبر از هیچ مسئول رده بالای دیگری بحث فرهنگی در خور توجه نشنیده‌ام که حرفی با خودش داشته باشد. اما باز هم این فکر در من قوت گرفت که محصول تربیت وارد سیستم می‌شود و عمل می‌کند. مثالش همین آقای جلیلی که چون در جایی درس خوانده که مباحث فرهنگی اهمیت داشته‌اند، مسائل این حیطه را جور دیگری نگاه می‌کند. هر چند عرصه عمل خود چیزی دیگر است. تربیت را نباید فراموش کرد.

اما یک سئوال اساسی من از کاندیدا: مگر قرار نیست در این نشست‌ها برنامه ارائه دهند؟ چرا همه از باید و نباید و اهداف می‌گویند و هیچ کس من باب مثال هم که شده، نمی‌گوید این حرفش را چطور در چه سیستم و با چه افرادی می‌خواهد عملیاتی کند؟

پ.ن. احساسم از هریک از کاندیدا در نشست دیروز:

غرضی: کلیدواژه های فرهنگی در قالب سئوالات کلیدی، مدیریت زمان و توجه به تاریخ فرهنگ مردمی... بنظرم نتوانست بین مدیریت فرهنگ و نقش دولت در آن و فرهنگ عمومی جامعه جمع کند چون شاید تجربه‌ نشان داده است برنامه های فرهنگی دولتها به جای همراستایی با فرهنگ اصیل مردمی و تقویت بن مایه های فرهنگی، تنش زا بوده‌اند و گاهی تخریب‌گر. پس به این نتیجه رسیده است بگذاریم مردم کار خودشان را بکنند. حتما بهتر است...!

حداد: بنظرم در این حیطه بیشتر سئوال داشت تا برنامه. شاید به خاطر تجربه‌هایش در بخشهای مختلف به ابهامهایی رسیده که خب همین هم جای خوشبختی است. با ابهام رفتن بهتر از نادانی مرکب....

جلیلی: حرف‌هایش قابل تامل بود. هرچند مثل دیگران برنامه ارائه نداد. یعنی از چگونگی تحقق، چیزی نگفت. اما خیلی مرا به این امیدوار کرد که اگر مششاور رییس جمهور بشود، اتفاق خوبی رخ می‌دهد.

عارف و روحانی: بسیار شبیه بودند و دغدغه‌هایشان باز کردن فضایی بود که حالا نیست. احساسم این است که حرفهای این دونفر پر از نشانه هایی است که مسئولان باید به آن توجه کنند. وقتی فضا برای گفتگوی یک جناح بسته می‌شود، تا مدتها بعد از فرصت دادن به گفتگو باید صبر کرد که حرفهای فروخورده زده شود و بعد از آن باب اندیشیدن گشوده شود. به نظرم تفکر کردن حاصل فضای آرام و خالی شدن از بغض‌هاست...

ولایتی: تاریخ را خوب می‌داند و می‌آموزاند. جایش در شورایعای انقلاب فرهنگی خوب است.

رضایی: اقتصاد را مبنا و محور همه تحولات می‌داند. چنین چیزی در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. روند تغییرات نگاه به توسعه از توسعه اقتصادی صرف تا توسعه انسانی پایدار امروزی خود نشاندهنده عدم کارایی نگاه صرف به اقتصاد است. هرچند شاید که با شرایط امروزی این نگاه برای کوتاه مدت کارآمد باشد. هنوز خیلی نمی‌دانم اما مطمئنم نگاه تک بعدی در هر چیز ناصواب است.

قالیباف: تجربه های خوبی دارد. مسلط است به مباحث و ژست مدیریتی دارد. حرفهایی داشت اما برنامه فرهنگی متفاوتی ارائه نداد. کارایی‌اش را در ریاست جهموری هنوز نمی‌توانم تشخیص دهم.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0