وقتی نیست ...


شب آرزوها و شب نشینی در برزخ

1

سحری را خوردم و جانمازم را پهن کردم. دنبال دعایی می‌گشتم حالم را خوب کند. دیروز در عالم مردگان بودیم. دلم خواست درباره مرگم دعایی کنم. چیزی بهتر از این نیافتم که "مرا چنان بیامرز که در شب لیله الرغایبی با اشتیاق قالب تهی کنم..."

2

صبح تلفن زنگ زد. خبر درگذشت مادربزرگم بود... یاد خوابی افتادم که چند روز پیش دیده بودم؛ خانه پدربزرگ و جمع خانوادگی در کنار آقاجون و مادر جون و آبی که به حکم مادر جون، کف خانه را گرفت....

3

به قول مامانم، مادرجون دهها نفر را از جوانی قرآن خوان کرد. از وقتی یادم می آید، سوم هرماه خانه شان جلسه قرآنی به راه بود تا همین هفته جاری. بعد از فوت آقاجون آلزایمر گرفت. نه سالی می‌شود. بچه‌هایش اما سنگ تمام گذاشتند. شبی را بعد از رفتن همسرش، تنها سر بر بالین نگذاشت؛ پسرها پذیرفتند هرکس شبی با او بماند و دخترها به نظافت و غذا و ... رسیدگی می‌کردند.

4

چند روزی بود که بچه‌هایش احساس می‌کردند حالش خیلی خوب است. انگار آلزایمر رفته بود! فهمیده بود داماد کوچکش بیمار است. مدام سراغش را می‌گرفت و برای دخترش دل می‌سوزاند. روز دفن او هم بسیار بی‌تابی کرد و نیمه شب تمام... درست دیشب، وقتی پدرم- پسر بزرگش- کنارش بود؛ مردی صبور و خالص. تا سحر تنها با غمش ساخته بود که خواب کسی را آشفته نکند تا خستگی عزاداری دیروزشان به در شود.

5

چیزهایی هست که قابل توضیح نیستند. اینکه محبت مادری می‌تواند علم و همه دلایل علمی را ریشخند کند. اینکه مرگ، آگاهی می‌آورد (مادر کفنش را گذاشته بود روی بقچه‌ها دم دست!)... اینکه خواب عالمی است برای آگاه کردن، آمادگی و هشدار به چیزهایی که گاه بدون توجه از کنارش می‌گذریم.... اینکه فراموشی جزیی از زندگی است و هرچند مرگ عزیزانمان ما را می‌سوزاند اما باز هم خودمانیم و بدیهایی که بوی خودخواهی می‌دهند.

پ.ن: دعایم را یافتم "خدایا خودخواهی را از ما بگیر- آمین."

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0