وقتی نیست ...


پیک نوروزی: خاطره خود را از یک روز عید بنویسید...

چشمهایش پر از شیطنت است. حالا که برایش موبایل خریده‌اند، بیشتر مشغول بازی‌های آن است. اما باز هم دوست دارد تنها نباشد و بازیهایش را هم در کنار دیگران انجام دهد. برای کسی تعریف کند و نشان دهد چطور بازی را پیش می‌برد. هرکس می‌پرسد «موبایل باباته؟» خیلی جدی می‌گوید «مال خودمه! دیگه گذشت روزی که بچه‌ها تا بیست و پنج سالگی موبایل نداشتن!»

تخیلاتش را دوست دارم. وقتی خاطره‌هایی را که با خالی‌بندی‌هایش قاطی می‌کند و می‌گوید، دلم می‌خواهد همه را ثبت کنم. البته در خاطره هایش از شیطنت‌های مدرسه با دوستانش نمی‌توانم تشخیص دهم کجایش باورپذیر است و کجایش واقعا اتفاق افتاده. فکر کنید چقدر سیال ذهنش بالاست و البته مهارت واقع نمایی دارد. یا از مشاغل مورد علاقه اش که می‌گوید و از آینده کاریش، فکر می‌کنم چقدر خانواده در الگوسازی ذهنی‌اش نقش دارد. امروز تصمیم گرفته بود حتما در دو رشته هنر و ژنتیک ادامه تحصیل بدهد. مامان گفت «باید زحمت بکشی عزیزم.» من هم گفتم «پیک نوروزهایت را هم باید به موقع حل کنی.» کمی گیج شد انگار. سکوتی کرد و گفت «همه را حل کرده ام. مانده نقاشی‌هایش. باید خاطره هایمان را نقاشی کنیم!»

و من چقدر دوست دارم این پیک و نقاشی‌های زیبایش را روز آخر ببینم و کش بروم به یادگار. دنیای متفاوتی دارد. امروز دانشگاهی تاسیس کرده بود که می‌خواست به من مدرک پرفسوری بدهد. به قول خودش چون متاسفانه پول زیادی ندارد، فعلا در یک بیابانی که راه زیرزمینی دارد، تاسیس شده و فقط تابلو دارد با نام «دانشگاه تهران 2». (حالا فکر کنید باید خوشحال باشم از این همه شانی که به من می‌دهد یا غمگین از مدرکی که از چنین دانشگاهی قرار است بگیرم!).

شیطنت‌های مداومش هم ویژه خودش است. یکباره که ساکت می‌شود، نگران می‌شویم نکند چیزی شده باشد! طاقت سکوتش را نداریم هرچند گاهی از شلوغ بازیهایش خسته می‌شویم. یک گلوله انرژی است. به دل می‌چسبد به خصوص وقتی هوس می‌کند محبتش را با بوسیدن نشان دهد. امروز در راه دید و بازدید برایم اس.ام.اس زد «عمه دوشیزه مریم دوست دارم...» دلم غنج می‌رود از این کارهایش. چقدر عمه بودن اتفاق شیرینی است. این نعمت را خدا نصیب همه بکند...

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0