وقتی نیست ...


یلدای نازنین

خوشاینده وقتی مقاله‌ای رو که مدتهاست با استادت داری می‌نویسی، سر زمان مقرر تمام میشه و خوب هم تمام میشه. می‌فرستیش و می‌پری بیرون.

خوشاینده وقتی کلاس درسی که به خاطر دغدغه های شخصی با چندتا دوست راه انداخته اید و استادی بی ادعا یافته اید مرتب تشکیل بشه و تو بتونی با هر شرایطی از این یکی چشم پوشی نکنی.

خوشاینده وقتی دوستت نمایشگاه هنری می‌ذاره و دعوتت می‌کنه، بری و اونجا دوستای دیگرت هم باشن. گپی بزنی، هنرها را ببینی و ذوق کنی و سرآخر چیزهای خوشگلی به یادگار از هنر دوستات بخری.

خوشاینده وقتی انتظاری که نداری، برآورده بشه: در محل کار تعطیل، برای شما چای هست...

خوشاینده نوشته‌هایی را بخونی، درباره آدمی که دوستش داری. و خوشایندتر اینکه این نوشته ها را کسی نوشته باشه که نزدیکترین (و شبیه ترین) به اوست.

خوشاینده وقتی بشنوی با همه ناامیدی و دلسردی و یک لنگه پا موندن در کاری، هنوز بودنت در این راه کمکی است هرچند اپسیلونی.

خوشاینده چند دقیقه مجالت بدن بشینی جایی که دلت صفا بگیره از قصه های موسی بن جعفر و عیسی بن مریم و احساس کنی چقدر تنها نیستی.

خوشاینده وقتی رسیده و نرسیده به خونه، دوستی زنگ می‌زنه و می‌گه «گلی، فال شب یلداتو گرفتم» و درست همان چیزی باشه که حالتو خوش می‌کنه:

«سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند              پریرویان قرار از دل چو بستیزند بستانند...»

خوشاینده کنار خانواده، کاسه انار دانه شده، قصه زنی رو بخونی که حالا با یاد سیدکمال هنوز رشد می‌کنه و مهربانتر می‌شه. خوشایندتر اینکه این قصه رو کسی نوشته باشه که دیگه داشتی فکر می‌کردی کاش به حرف دیگران گوش کنم و بگم خانم تو که نویسنده نیستی، چرا مردمو الاف می‌ذاری .... و حالا متن پاکیزه ای جلوت گذاشته. توی دلت شکر می‌کنی از میوه صبر.

خوشاینده بنشینی کنار خانواده و فیلم شهر آشوب رو ببینی و قند توی دلت آب شه «ریاضی چقدر علم است...» و چه جوری است که روزگاری حتا علمایی جونشونو سر یک فرمول دادن- و البته دردت می‌آد از سیاست که همیشه همه قدرتها رو برای خودش میخواد و علم عجل قدرتهاست. و بعد این غم با فیلم مادر فراموش بشه!

خوشاینده وقتی صدای اس.ام.اس می‌آد و باز یادی از دوستی.

یاد یابو سوار به خیر که نفس سرکش را رام کرد و به این اقرار رسوندش که قربون عشق و مخلفاتش.... فیلم بازی نکن. زندگی شرقیتو بچسب.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0