وقتی نیست ...


هرگز کسی را که با او عهد بسته ای تنها رها نکن...

 

تجربه گنج است. گنجی که به راحتی کسب نمی‌شود اما وقتی به دست آمد باید خوب حفظش کرد و بهره اش را برداشت.

این روزها به خاطر تجربه ای که پشت سر گذاشت‌ام، سخت دارم سعی می‌کنم یاد بگیرم به باتجربه‌تر از خودم در کاری یا زمینه‌ای بیشتر اعتماد کنم. ساده نیست شاید – نفس است و باد غبغب- اما به عقلانیت نزدیک‌تر است گویا. حتا مرا به بهره برداری از چیزی که دیگری اندوخته نزدیک‌تر می‌کند.

اینکه خودت در جایی قرار بگیری که چیزهایی را ببینی و هرچه بگویی کسی نشنود یا به اکراه به گوش بگیرد، گاهی برایت بیداری می‌آورد: آیا خودت در قبال دیگری چنین کرده‌ای؟ آیا توانسته‌ای خودت را کنار بزنی تا چشم دلت درست ببیند و گاه تسلیم شود.  

گاهی باید اعتماد کرد و اگر خیرخواهی در میان است، گوشزدهایی کرد و البته همراه شد. در سازمان، در کار گروهی و هرچیز دیگری که پای جمعی در بین است و هدفی، همراهی و سفت چسبیدن به عهدی که بسته‌ای و از خود دانستن کار و تلاش بی وقفه در کنار همفکری و همراهی و همراهی و همراهی تنها چیزی است که به نتیجه می‌رساند. و البته در این میان از خودگذشتگی چیزی است که اگر هدف تعریف شده مهم باشد، جزء کار است و دیده نمی‌شود که بخواهد احساس سختی آورد.

به این چیزها که فکر می‌کنم قصه عاشورا را بهتر درک می‌کنم، عظمت یاران امام را بهتر می‌فهمم و البته غربت امام زمان را باور می‌کنم. حالا بهتر می‌فهمم اگر می‌گوید یاری ندارم یعنی چه. داشتن یار و دلگرمی در راهی و کاری، چیزی است که اگر عاقل باشی، تا نباشد، قدم گذاشتن در آن راه- هرچند مقدس- دور از عقلانیت است.

...

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0