وقتی نیست ...


زندگی، آن و کمتر از آن....

 

آقای فاطمی نیا از آن دوست داشتنی‌های روزگار است. حرفهایش به دلم می نشیند و خیلی می شود که برخلاف دیگران، بسیاری از گفته هایش در ذهنم می ماند. البته با این مشکل آلزایمر این روزگاران، شاهکاری است که به نظرم به علاقه بنده به او و حرفهای مستندش برمی‌‌گردد. ماه رمضان بود گویا که از او شنیدم «امکان ندارد دستی به دعا بالا رود و خالی برگردد». این بحث خیلی گوشه ذهنم ماند؛ گاهی به سئوال، گاهی به رحمت و گاهی به اشکال کردن.

امروز خواستم کمی فیگور افسردگی به خودم بگیرم. شروع کردم به غر زدن که اصلا چه معنی دارد خدا بنده اش را فراموش کند و .... بماند که می‌دانم این لوس بازیها اغلب بیفایده است. چون نه بنده بنده است و نه غر زدن ها پایه و اساس خاصی دارد. واقعا گاهی فیگور است، برای خالی نبودن عریضه. بماند.

خلاصه دراز کشیده بودم که دوستی زنگ زد و قصه شومی را برایم تعریف کرد، آنقدر شوم که بی‌اختیار پایم شل شد و نشستم و شاید از معدود «هین»های از ته دلم را کشیدم!

بماند که سوژه‌های اصلی قصه شوم را می‌شناختم و دلم به درد آمد از این سهل انگاری دوستان عزیزم که حالا شده بودند سوژه‌ای رایج در این روزگار پر هوس، اما بعد در یک لحظه احساس کردم چقدر باید خدا را شکر کرد. همین که در لحظاتی حساس نمی‌گذارد اشتباه کنیم، حتما اثر دعاهایی است که نادانسته از برآورده نشدنشان گله‌ها کرده و می‌کنیم!

از شرمندگی آب شدم. راستش فقط توانستم یک دل سیر بگریم که چرا اینطور نامهربانم. و بعد البته به التماس افتادم که حواسش از ما پرت نشود لطفاً!


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0