وقتی نیست ...


 

 

با آن همه حمله وقت و بی‌وقت که به خارک می‌شد، هنوز پناهگاهی نساخته بودند. صدای آژیر قرمز که بلند می‌شد، همه می‌نشستند به انتظار اتفاقی که قرار بود تا چند لحظه دیگر بیفتد. بیشترین کاری که از دستشان برمی‌آمد این بود که بروند کنج یک دیوار و چند نفری بنشینند؛ هم تسلایی باشند برای هم که تنها نیستند و هم قوت قلبی که دیواری هست.

آن شب چند نفری نشسته بودند پای تلویزیون و حواسشان را شش دانگ داده بودند به حرف‌های امام. صدای ضد هوایی‌ها مثل وزوز پشه زیر گوششان می‌گفت که هواپیماهای عراقی از بصره راه افتاده‌اند به سمت خارک. چند لحظه بعد صدای شلیک ناوهای دریایی بلند شد. می‌شد تخمین زد که حالا رسیده‌اند به فاو و نزدیک‌تر شده‌اند. اما حرف‌های امام زمین‌گیرشان کرده بود. متکاهای زیر سرشان را برداشتند و کشیدند روی سر و صورتشان. حیفشان می‌آمد بلند شوند. حالا بلند هم می‌شدند، کجا می‌رفتند؟ پناهگاه زیرزمینی که نبود دلشان خوش باشد. صدای توپ‌های اورلیکن اطراف جزیره که زمین را زیر پایشان لرزاند، از جا کنده شدند. هواپیماها بالای سر جزیره رسیده‌ بودند. درِ توری را کشیدند که بزنند بیرون و پناه بگیرند، نور سفید مهتابی چشمشان را زد و موج انفجار پرتشان کرد به گوشه اتاق. زمزمه صدای امام که به گوششان خورد، مطمئن شدند هنوز نفسی هست.

صبح مأموران برای شناسایی محل انفجار آمدند و عمق حفره میدانگاهی را وارسی کردند. سری هم به اتاق آنها زدند. تازه آن موقع فهمیدند دستپاچگی دیشب نجاتشان داده است؛ کنج دیواری که همیشه پناهشان می‌داد و دیشب فراموش شده بود، پر از ترکش‌هایی بود که آدمیزاده را آبکش می‌کرد.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0