وقتی نیست ...


 

 

1

وقتی «قلعه حیوانات» و «1984» را خواندم، تا مدت‌ها گیج بودم. خیلی سال پیش بود. «سر هیدرا» را هم شاید 5 سال پیش خواندم که باز رجعتی بود به آن روزها. اما عجیب تمام صحنه‌های این سه کتاب این روزها برایم تداعی می‌شود. ادبیات هرگز جدای از وافعیت نبوده و نیست؛ جهانشمول است و دنیایی بی‌نظیر از واقعیت تلطیف شده.

2

خبرها را می‌خوانم و غم دلم زیاد می‌شود. به کجا چنین شتابان...؟

مگر نگفتید ای گمراهان و به خطا رفته ها- و البته ما منزه از خطاییم- به آغوش اسلام و انقلاب برگردید – و ما تمثل اسلامیم- بیایید با بصیرت و وحدت .... چه می‌شود که وقتی هم می‌آیند، رانده می‌شوند؟ می‌گویید بیایید ... و فضا چنان مسموم است که جلوی دیده مردم را هم گرفته. باور نمی‌کنم که اینقدر سریع نامهربان شده‌ایم و ادعای امت محمدی داریم! هرچند می‌دانم انسان عاقل – عاقل امروزی- هرگز دفعتاً عمل نمی‌کند و به تدریج کاری می‌کند که باور آدمها را تغییر دهد، که آدمها فکر کنند خودشان به این نتیجه رسیده اند، که کم‌کم کسی، جناحی، تفکری معدوم شود. «این همه دست. دست تو نباید آلوده شود.» این یک قانون است.

3

دارم به خودم یاد می‌دهم هر چه را شنیدم با خودم تکرار کنم: «فاصله بین حق و باطل 4 انگشت است.» دارم به خودم یاد می‌دهم هر چه خواندم بگویم «این هم می‌تواند بخشی از واقعیت باشد.» دارم خودم را تسکین می‌دهم «حقیقت ماندنی است حتا اگر غبار مدتی پنهانش کند، حتا اگر این مدت طولانی باشد...» دارم .... انگار کم‌کم منزوی می‌شوم!


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0