وقتی نیست ...


 

این بار موبایلم را برداشتم. راستش تا آن ساعت هیچ کدام را جواب نداده بودم. اما با اینکه این شماره نا آشنا بود، نشد از خیرش بگذرم.

- بفرمایید.

- سلام.

- سلام. من مرادی کرمانی هستم.

کمی جا خوردم و البته ذوق زده پرسیدم: شما خوبید؟

تشکر کرد و گفت «چند روز پیش پسرم در دکه روزنامه فروشی کاری درباره من دیده بود و خریده بود؛ از مجله داستان همشهری...»

- مگه کار چاپ شده؟

مکثی کرد و گفت: حداقل دو روز پیش....

مدتی پیش کاری درباره زندگی و آثار ادبی او انجام داده بودم که گویا چاپ شده بود. برایم جالب بود که این نویسنده محبوب و البته پر کار با این وضعیت جسمی بیماری که دارد، وقتی کار را خوانده و پسندیده بود، زنگ زده بود مجله (چقدر هم شماره بد آزاد می کند. من هرگز حاضر به این تلاش نیستم. چند باری نا امیدم کرده است.) و شماره مرا گرفته بود برای اینکه بتواند تشکر کند!

یک ربعی گپ زدیم. آخر گفت «می دانم کسانی که این کارها را می کنند، کسی ازشان قدردانی نمی کند. دلم می خواست از کارتان تشکر کنم و البته بگویم که قلم خوبی دارید. مطمئنم نویسنده موفقی می شوید. ادامه بدهید.» بعد هم دعای خیری کرد و به خانواده سلام رساند.

همه اینها در حالی بود که آن روز به خاطر بدجنسی و سوء استفاده آگاهانه چند نفر حسابی کلافه بودم. نشستم و آرام شدم. توی دنیا همه جور آدمی هست. آدمهایی که همیشه طلبکارند و عده ای که با همه بزرگی باز هم بخشنده اند و آماده دلجویی از دیگران که شاید حتا حقی هم بر گردنشان ندارند.

 

«بهش می‌گفتند «هوشو» یعنی هوشنگ کوچولو. عمو قاسم که معلم بود و اهل کتاب، اسمش را از شاهنامه انتخاب کرده بود. تنها هوشنگ آبادی سیریچ، ده کوهستانی و خوش آب و هوای کرمان بود. بعضی اهالی ایراد می‌گرفتند به اسمش. عمو پشتش درمی‌آمد که «اسمش فارسی خالصه، یعنی باهوش، تیزهوش.» آغ بابا می‌خندید و تنها «تیز»ش را تصدیق می‌کرد. پسر پر حرفی بود؛ پر از سئوال. و این شما را یاد چه می‌اندازد؟ مجید. خیلی چیزهای دیگرش هم مثل این شخصیت دوست داشتنی است؛ یتیم بودنش، زندگی با مادربزرگ، سادگی و آن سماجت گاهی آزاردهنده‌اش برای به دست آوردن چیزهایی که فکر می‌کرد باید از آن او باشد....»(مدخل متن غصه های نویسنده قصه های مجید، کتاب پنجم داستان همشهری)

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0