وقتی نیست ...


 

من این روزها سخت غمگینم. شاید تو هم. دلها همیشه به هم راه دارند.

تاریخ را می‌خوانم، می‌شنوم و غمم افزون می‌شود از چیزهایی که می‌بینم، می‌شنوم و قرار است روزی تاریخ بشود.

می‌گویند وقتی در میدانی، نمی‌بینی، خوب نمی‌فهمی چه اتفاقی دارد می‌افتد، چون احاطه نداری. باید بیرون گود بایستی و از جایی فراز، نگاه کنی تا درک کنی چه اتفاقی رخ می‌دهد.

من از بیرون نگریستن را وحشت دارم چون حالا که در گودم، درد دارد مرا می‌کشد. وای به بیرون رفتن از گود و ایستادن و نگریستن. عشق که ذبح می‌شود، نفرت که در دلها خانه می‌کند، دیگر جایی برای آرامش نیست.

این روزها سخت غمگینم و هیچ نوری نیست که دلم را خوش کنم به آن. می‌گویند نور باید از تو باشد که جلوی پایت را روشن کند، و من طلب نور از که کنم؟

روزهای تاریکی است. نه توان چشم گرداندن به راست مانده و نه به چپ. عقلانیت بار سفر بسته و انگار بساط دشمن قسم خورده پدر جولانی یافته بس وسیع. هیچ کس برای شنیدن دردهای دلت وقت ندارد. بحث و جدل اگر خواهی، بسم الله. و من دلم لک زده برای دو دقیقه گفتن و شنیدن چیزهایی که از بوی تعفن منیّت دور باشد.

دکان اندیشه تعطیل است، هرچند هیچوقت هم رونقی نداشته است. این رسم دنیاست گویا. مدّعی زیاد، دست بر زانو کم.

کورکورکی گشته‌ام به دنبال قطره‌ای حقیقت که بشود با آن گوشه‌ای روشن سر در گریبان آسود. نمی‌شود. نه من توانمندم و نه حقیقت سره در دسترس.

دلم نور می‌خواهد. دلم نور می‌خواهد و هر کس قطره‌ای ببخشدم، غلامش می‌شوم. این روزها فکر می‌کنم فقط آرزوی عافیت را در این قطره نور خواهم یافت. یعنی تنها آرزوی من برآورده می‌شود؟


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0