وقتی نیست ...


عزت ایران و ایرانی...

خیلی اهل سیاست نیستم اما همینقدر می دانم هر حکومتی قدرت مردم را نادیده گرفت شکست خورد و هر زمان شعور مردم دست کم گرفته شد یا قصد تجزیه خودی و ناخودی پیش کشیده شد، همان روزی شد که ظرفیت ها تحلیل رفت و چیزی جز ناامیدی عاید جامعه نشد.

خوشبخت نظامی که مردم را دارد نه صرفا برای تایید خود، بلکه برای ساختن ملتی که اگر پشتوانه است در بزنگاه، حق خوب زیستن و بهره مندی از نعمتهای خداوندی را در زمین امن دارد. 

الفت و همدلی بین مردم لازمه گویش مناسب دولتمردان و ساستگذاری صحیح است به کرامت. هرکس در هر پایه که باشد. یادمان باشد تاریخ تکرار شدنی است.


مریم برادران

عاشقی به سبک خدیجه و رسول خدا

سلیمان کتانی دانشمند و نویسنده عرب می نویسد: خدیجه دوستی خود را به پیامبر بخشید و حال آنکه احساس بخشش نمی کرد بلکه احساس می کرد محبت و دوستی از او می گیرد و همه سعادت را از او کسب می کند. ثروتش را به او بخشید و حال آنکه احساس نداشت که می بخشد بلکه احساس می کرد او هدایت را که بر همه گنجهای روی زمین برتری دارد کسب می نماید. پیامبر به نوبه خویش به او دوستی و قدرشناسی داد که همین امر او را به عالی ترین درجه رساند. او هم احساس نمی کرد که آنها را به خدیجه داده است بلکه می گفت: اسلام جز به شمشیر علی و ثروت خدیجه برپا نشد.

کتاب حضرت خدیجه همسر پیامبر؛ اسطوره ایثار و مقاومت، نوشته محمد محمدی اشتهاردی، ص 162


مریم برادران

سایه ای رفت از سر ما ...

محبوب یعنی پس از سالها نبودن، جاری باشی در خاطره ها به خوش نامی...


مریم برادران

 

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند


مریم برادران

باش...

این روزها تعداد دانشجویانی که سراغم می آیند تا بگویند انگیزه هایشان آسیب دیده است یا هدفشان را گم کرده اند زیاد شده. وقتی روبرویم می نشینند و خودشان را کنکاش گرانه مقایسه میکنند با چند سال پیش و بعد احساس می کنند به جای شور و شوق دانشجویی، خمودگی نامعلومی سراغشان را گرفته است دلم میلرزد. ته چشمهای نگرانشان چیزیست که مرا گاه یاد دوران یافتن خودم می اندازد؛ تلاشی که هر از گاهی سرباز می کند، باز انگار پیدا می شوم و راهی را میروم و مدتی بعد انگار کن که نیازمند انرژی مجددم.

این قصه همیشگی آدمیست. کاش همیشه نگران خود بمانیم و نایستیم؛ چیزی که به آنها هنوز نتوانسته ام بگویم همین است که عزیزم یعنی هنوز زنده ای، شکر. 

اغلب حرف می زنیم و کمی بازیگوشی در این باره که راهها چیست و چطور کمی شاد بشویم. نگران می شوم اگر بگویم همین حالت یعنی "بودن"، "شدن" را فراموش کنند.

کاش میدانستند چقدر برایم مهم اند و دوست داشتنی...مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0