وقتی نیست ...


مجلس بیست و پنجم

 

هنگامیکه میگویی السلام علی ابراهیم خلیل الله؛
میتوانی ابراهیم را نیت کنی که به آتشی به بلندای یک فرسخ نزدیک شد ولی برای رهایی یاری فرشتگان را نپذیرفت و تنها از خدا یاری خواست
و حسین را که در برابر شمشیرها و نیزه ها یاری فرشتگان را نپذیرفت و آتش دوزخ بسیاری از امتها را سرد و سلامت گرداند.

میتوانی خلیل را نیت کنی که رخسار اسماعیل را بر زمین نهاد 
و حسین را که رخسار علی اکبر را ...

میتوانی ابراهیم را نیت کنی که همسرش ساره غذا خواست و ابراهیم خجالت زده ظرفش را پر از ریگ کرد و خداوند آنرا به عنایتش به غذا تبدیل نمود
و حسین را قصد کن که دخترش آب خواست و او فرمود: تشنگی تو بر من سخت است....

میتوانی ابراهیم را نیت کنی که خانواده را در سرزمین بی آب و علف رها کرد 
و حسین را...

و ابراهیم پیشوای یکتاپرستان
و حسین منبع رحمت الهی
و ابراهیم دوستدار مهمان
و حسین، مهربان بر خوبان و گناهکاران؛ که هرکه به او تمسک جوید زیان نمیکند و گمراه نمیشود.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 493-494 با تلخیص


مریم برادران

مجلس بیست و چهارم

 

مرد بادیه نشین بچه آهویی را برای پیامبر هدیه آورد و گفت: برای دو فرزندت حسن و حسین
پیامبر هدیه را پذیرفت و او را دعای خیر فرمود. حسن در برابر جدش ایستاده بود و دلش میخواست آهو از آن او شود. پیامبر نیز آهو را به او داد. 
ساعتی بعد حسین آمد و دید برادرش با آهو بازی میکند. به پیامبر عرض کرد: به برادرم بچه آهویی دادی، و همانندش را به من نمیدهی؟ و پیاپی این جمله را میفرمود. و پیامبر با مهر او را آرام میکرد.
حسین چنان اندوهگین شد که نزدیک بود گریه کند که ناگاه جلوی درب مسجد هیاهو شد.
راوی گوید: آهویی با بچه اش شتابان آمد و به زبان خویش به پیامبر گفت: ... به بچه ام شیر میدادم که شنیدم نداگری ندا داد ای آهو، به سوی پیامبر بشتاب، بشتاب... و بچه ات را نزد او ببر زیرا حسین نزد اوست و میخواهد اشک بریزد. همه فرشتگان از عبادتگاه خود سر برداشته اند و اگر او بگرید همه فرشتگان مقرب خواهند گریست. پیش از آنکه اشک حسین بریزد بشتاب...
صدای الله اکبر و لااله الا الله در میان مردم بلند شد...

امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری. با تلخیص ص 447


مریم برادران

مجلس بیست و سوم

 

مکه به سخن آمد و بر خویش بالید که خداوند او را بزرگ داشته است و به خدا عرض کرد: کیست که بسان من باشد؟ خانه خدا بر زمین من نهاده شد و مردم از راههای دور به طواف می آیند.
خدا بر وی وحی فرستاد: آرام گیر که تو دو برابر فضیلتی که به زمین کربلا ارزانی شده فضیلتی نداری و اگر زمین کربلا نبود و اگر آن کس که خاک کربلا او را در بر گرفته نبود، به تو فضیلتی نمیدادم و آن خانه را در زمینت قرار نمیدادم.
اما افتخار کربلا در دنیا هنگامی بود که خداوند به او فرمود: درباره فضائلت سخن بگو. کربلا گفت: من سرزمین پربرکت خداوند هستم که تربت و آبم شفاست و من فخر نمیفروشم در برابر خدا ... بلکه تنها برای سپاس از خداوند این سخنان را گفتم.
پس خدا کربلا را بزرگ داشت و آن را بخاطر حسین و یارانش اکرام نمود.

امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 443


مریم برادران

مجلس بیست و دوم

 

حسن و حسین بر پیامبر وارد شدند و جبرییل را دیدند و گمان کردند او دحیه کلبی است. به سویش رفتند و جبرییل دستش را گشود و سیب و به و اناری آورد و به آن دو داد. چهره آن دو از شادمانی شکفته شد و به سوی جدشان رفتند. پیامبر میوه ها را بویید و فرمود: با آنچه دارید نزد مادرتان بروید و اگر نخست نزد پدرتان بروید بهتر است.
آنها چنین کردند و منتظر شدند پیامبر نیز برسد و آنگاه میوه ها را بخورند...

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 438


مریم برادران

مجلس بیست و یکم

 

چون فاطمه باردار شد جبرییل فرود آمد و به پیامبر عرض کرد: ای محمد، خداوند سلام میرساند و تو را به فرزندی بشارت میدهد که امت تو پس از تو او را میکشند.
پیامبر فرمود: ای جبرییل به پروردگارم سلام برسان و بگو من فرزندی را که فاطمه بدنیا آورد و امتم پس از من او را بکشد، نمیخواهم.
جبرییل عروج کرد و پس از زمانی فرود آمد و فرمایش خداوند را به پیامبر بازگو کرد و پیامبر همان پاسخ را دیگربار فرمود.
جبرییل عروج کرد و پس از زمانی برگشت و عرضه داشت: خداوند تو را بشارت داد که امامت و ولایت و وصایت را در نسل این فرزندت نهاد.
در این هنگام پیامبر فرمود: اینک راضی شدم.

امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 385


مریم برادران

مجلس بیستم

 

پس زهیر به یاران و اطرافیانش گفت هرکه دوست دارد با من همراه شود و هرکه نمیخواهد به یاری حسین رود دیدار پایانی من با اوست.
پس آنگاه گفت: میخواهم شما را از ماجرایی آگاه سازم؛ در یکی از غزوه ها ما به غنیمتهای بسیاری دست یافتیم. سلمان به ما فرمود: آیا از پسروزی در نبرد و دستیابی به این غنیمتها شادمان هستید؟
گفتیم: آری.
فرمود: هنگامی که با سرور جوانان آل محمد همراه شدید و در کنارش جنگیدید بیش از امروز شادمان میشوید.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 333


مریم برادران

مجلس نوزدهم

 

آنچه درباره پاداش و فضیلت اعمال نیک و دعاها آمده همه بستگی به انجام آن عمل و نبود موانع دارد... 
بدان که زیارت حسین خصوصیتی دارد که موجب برتری زیارت آن حضرت بر دیگر کارهای خیر شده و این خصوصیت چنین است که اگر مانعی پدید آید که از پدیدار شدن آثار زیارت حسین بازدارد، همه آثار زیارت برای آن حضرت از بین نمیرود. زیرا راههای نجات بخش آن حضرت بسیار است... و اگر زیارتگر او گناهی مرتکب شود و اثری از میان رود، آثار دیگر زیارت باقی میماند.

امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 300-301

پ.ن: این باب شگفت انگیز است و البته طولانی. خواندنش لطف دارد و تلخیصش کم لطفی. 
فقط اینکه گویا دوست داشتن خداوند حسین را، گویی آنقدری است که بهانه باشد برای رحمت به من و تو!


مریم برادران

مجلس هجدهم

 

و خداوند زیارتگر قبر حسین و خانواده او و هرکس را که مورد شفاعت آن زیارتگر در روز رستاخیز قرار گیرد به گونه ای ویژه می بخشد؛ هرچند آتش دوزخ بر او واجب باشد.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 299


مریم برادران

محلس هفدهم

 

همانا هر چیزی پاداشی مقدر و به اندازه دارد جز گریه بر حسین که پاداشش بی نهایت است و پاداشی بر آن معین نشده است.
مبادا با شنیدن این سخنان به شگفت آیی و پاداش شگفت این کار اندک را بسیار بشمری و انکار کنی. زیرا این پاداش نه برای اشکهای تست بلکه این پاداشهای شگفت در ازای فداکاری حسین در راه خداست. 
و مپندار این پاداشهایی که خداوند به حسین ارزانی میدارد بسیار است؛ چرا که تاریخ نگاران از بخشش و کرم پادشاهان بسیار گفته اند که آنان در برابر خدمت یا ستایش اندک کسی به او هدایای بسیار داده اند و بذل و بخشش های فراوان کرده اند.

پ.ن: باب نهم در بخش ششم پاداش و آثار ویژه بر حسین است که بسیار شگفتی دارد؛ از حفاظت در هول جان دادن تا افتادن در دوزخ....

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 272


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0