وقتی نیست ...


عقلانیت فراموش شده...

اینکه گفته اند فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است انگار معنی دیگری هم - جز اینکه شنیده ها را با دیده ها جایگزین کن و شک را با یقین- دارد و آن اینکه عاقلان کجایند؟ و عقل باید سلطان باشد تا یقین بیاید و دیده های نادیده هویدا شود...


مریم برادران

صبر آیا به بار می نشیند؟

در این روزهای که نامش را روزهای بعد باید بنامم تا واقعی بشود، دانسته ام صبر سازوکاری است که هرچند دشوار اما می تواند سلاحی باشد برای کسی که پناهی جز تو ندارد و زیانی مانند دیگرانی که ابایی از پرده دری ندارند. 


مریم برادران

دعای روز...

خدایا مرا بزرگ کن نه با خدعه بلکه با انسانیت...


مریم برادران

توسعه یافتن نه تحلیل رفتن...

چند وقتی است در تلگرام در گروهی مرا عضو کرده اند از شعرایی نو که شعرهای نابشان حالم را خوب می کند و جانم را پرنشاط. مدتها بود شاید این قدر شعر نخوانده بودم! امروز یکباره متوجه شدم ناخوداگاه بیشتر شعرهایی را می خوانم که کوتاهند و پر استعاره، کوتاهند و پیام هاشان تلنگر است، کوتاه است و زیباست... یکباره دانستم عنصر مشترک همه شعرهایی که می خوانم کوتاهی است! دلم لرزید... این شد که امدم سراغ وبلاگم که یادم بماند هر بستری مفهومی دارد و فلسفه ای که باید درست درک شود و درست استفاده شود والا آدم گم می شود. به طرز جالبی درک کرده ام که در تلگرام متنهای بلند را نمی خوانم. حوصله ندارم اما در وبلاگها چرا! به همین ترتیب وقتی کتاب دستم می گیرم انگار این فرض را می پذیریم که باید با دقت و لحاظ کردن اهمیت، بخوانم و از مطالب سرسری نگذرم. حالا این کتاب رمان باشد یا کتابی در حیطه توسعه... دلم برای کتابهایی تنگ شد که حالا در بین دستان مردم کمتر دیده می شوند. دلم می خواهد روزی همه یاد بگیریم هرچیز جایی و "هر نکته مکانی دارد"؛ هیچ چیز جای چیز دیگری را نمی گیرد مانند آدمها که هرکدام در دلمان و در روحمان جایگاهی دارند و نباید در بین فضای الکترونیک حس کردن حضورشان را گم کنیم. مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0