وقتی نیست ...


زندگی...

گاهی هست که سخت می گذرد و گاهی انگار همه دنیا بر وفق مراد توست... نه سختی آن و نه خوشی آن، هیچکدام قابل اعتماد نیست، که هر دو زود گذرند و دلیلی برای آزمون الهی در گذر از جاده های زندگی. اینکه می گوید مومنین در هر حالت توکل بر خدا می کنند و عمل صالح انجام می دهند و سعی می کنند رضایت او را جلب نمایند شاید همان خوف و رجایی است که باید در دل داشت. اینکه لحظه بعد را نمی دانیم و سخت تر آنکه نمی دانیم عملمان چقدر درست است. چون با همین ابزارهای دنیوی و انسانی و به اندازه علمی که حتما کامل نیست تصمیم می گیریم و عمل می کنیم. و کاش رسول باطنی با رسول ظاهری همراه باشد که در اینصورت زهی سعادت...

زندگی فراز و نشیب زیاد دارد. خوشی آن در بطن ناخوشی است و ناخوشیهایش چه بسا خبر از خوشیهایی دارد که ما نمی دانیم و درکش مال زمانی دیگر است. اما توکل برخداوند در همه حال می تواند کمی از این نگرانیها بکاهد. 


مریم برادران

الهی نامه

"عقاب، طوفان را پیش از شروع می فهمد و از طوفان نمی گریزد. او با بادهایی در اوج پرواز می کند که طوفان را به همراه دارند.

وقتی مثل عقاب بیندیشید، طوفانهای زندگی به پروازهایتان اوج و لذت می بخشند. بدانید قدرت خداوند فراتر از حوادثی است که زندگی شما را به هم می ریزند. کسی که از کاه کوه می سازد، مثل کسی است که در کنار کوه مشکلات، به پای پژواک ناله هایش از حرکت می ایستد. یادت باشد خدا بادها را می فرستد. پس باخدا پرواز کن."


مریم برادران

رهایی

برنامه ماه عسل اولین شب قدر و قصه محمد بدجوری حالم را دگرگون کرده است. اینکه خداوند رب است را می شود به وضوح دید و لمس کرد؛ آن هم در چهره و سرگذشت مردی که هیچ سلوک خاصی نداشته است. به نظر می رسد اتفاقی که برای تحول او افتاده کاملا معجزه بوده است؛ قلقلک فطرت و بعد چرخیدن نگاه از درون و خود به بیرون و طبیعت و بعد یافتن خدا و بعد اسلام.

مدام به این فکر می کنم آیه ای که به قول او مثل پتک بر سینه اش کوبیده شده است چقدر برای ما سهل و ساده است! چرا ما دچار حیرت نیستیم و این دقیقا همان جایی است که داریم عقب می مانیم از خودمان، از حقیقت، از چیزهایی که می شود داشته باشیم و به خاطر روزمرگی نداریم یا از دست می گذاریم.

قصه محمد بدجوری دگرگونم کرده است. دست از سرم بر نمی دارد. از خودم خجالت می کشم و باز دل می بندم به خوبی خدا و توکل می بندم به دست توانای رب العالمین که به تازگی در جلوه های مختلف رب بودنش را به رخم می کشد.


مریم برادران

مواظب خودت باش...

"هیچکس به اندازه خودت به تو آسیب نمیزند. بیشترین عامل بیماریها، سختیها، مشکلات و ناکامیهای انسان از خود اوست. سعی کنید تصمیم را با تحقیق، هوس را با عقل، عصبانیت را با صبر، انتقام را با فراموشی، عبادت را با بی توقعی، خدمت به خلق را با گمنامی و در نهایت قلب خود را با خدا پیوند بزنید. مواظب خودت باش؛ خیلی مواظب خودت باش."


مریم برادران

 

دوای دل تنگ را کسی می شناسد؟


مریم برادران

توجه...

گاهی وقتی به چیزی فکر می کنی همه چیز انگار در این باره پیامی دارد. انگار همه عالم دارد درباره آن چیز می اندیشد، درباره آن حرف می زند و تو را هدایت می کند. یعنی که توجه ما به چیزی که معطوف می شود همان چیز را می بینیم، می شنویم، حس می کنیم...

خدایا چه می شود آنقدر ما را درگیر خودت کنی که برایمان همه چیز نمای تو باشد...


مریم برادران

 

زندگی پر است از چیزهایی که باید آموخت... فرصت آموختن زیاد نیست... اما همیشه فرصتی هست...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0