وقتی نیست ...


مشتم را بگشایم برای گنجشگانت که دانه برچینند

از این همه رحمتی که خداوند بی چشمداشت روانه زندگی ما کرده است چه مقدارش از دستهای ما جاری می شود؟

عجیب است که ما از کیسه خلیفه هم که خودش به اختیار برایمان سرگشاده است، نمی بخشیم.... حداقل این بخشش ، دوست داشتن و محبتی است که بسیار از ابرازش امتناع می کنیم. بگذار دوست داشتن مجرایی شود برای رسیدن آن قسمتی از رحمت خداوند به دیگران که تو در آن دستی داری...


مریم برادران

آمد نگار من که به مکتب نرفته بود...

امروز جمال تو بر دیده مبارکباد

بر ما هوس تازه پیچیده مبارکباد

گلها چو میان بندند بر جمله جهان خندند

ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارکباد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

دل بر در این خانه لغزیده مبارکباد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم

نوروز و چنین باران باریده مبارکباد

بی گفت زبان تو بی حرف بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارکباد

از مولانا


مریم برادران

دو کلمه حرف حساب

1

سه چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم.

سه چیز را پاک نگهدار: لباس، جسم، خیال.

سه چیز را به کار بگیر: عقل، همت، صبر.

از سه چیز دوری کن: افسوس، فریاد، نفرین کردن.

سه چیز را آلوده نکن: قلب، زبان، چشم.

سه چیز را هیچگاه فراموش نکن: خدا، مرگ، دوست خوب

 2

وقتی عصبانی هستید هیچگاه جواب ندهید.

وقتی خوشحال هستید هیچگاه قول ندهید.

وقتی ناراحت هستید هیچگاه تصمیم نگیرید.

 


مریم برادران

کله شقی

گاهی هست که دوست داری کاری را انجام بدهی، هرچقدر هم پستی و بلندی راهش به نظرت کم نباشد دوست داری باز هم خودت را در آن بیندازی. چرایش را نمیدانم. اما هرچه هست احساس می کنم گاهی برای زنده بودن و زندگی کردن باید اینگونه بود. والا همه چیز آنقدر عادی می شود که دیگر حالت از خودت و زندگیت به هم می خورد. کنج عافیت گزیدن همیشه هم خوب نیست. خطر کردن لازمه زندگی است.


مریم برادران

کتاب ر

بالاخره چاپ شد. درست همان روزی که باید... حوالی روز پدر، ولادت امام علی (ع)؛ درست همان روزی که کار نوشتن کتاب تمام شد. امیدوارم لذت خواندنش به دل خواننده بنشیند. هرچه هست زیبایی زندگی مردی پر تب و تاب است که بر این صفحات نقش بسته است. همین.

نشر آرما

306 صفحه

14000 تومان


مریم برادران

حواست باشد چه میخواهی که ممکن است برآورده شود...

"دوست دارم آدم باشم، آدمی که میخواستی باشم" و امیدوارم این آرزو را برآورده کنی. چون فکر می کنم در غیر اینصورت هر آرزوی دیگرم رنگی از تو نخواهد داشت و مرا غبن و خسران آورد.


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0