وقتی نیست ...


ترس از بی پرسشی

چند وقتی بود که داشتم می دیدم فکر کردن در حال فراموش شدن است در من! فکر کردن به معنی شنیدن یا خواندن و پرسش... ترس برم داشته بود. احساس کردم ارتباطاتم در جایی محدود شده و این زنگ خطری است. راه افتادم و در دو تا کارگاه اسم نوشتم، شاید بیش از آموختن برای فکر کردن.

امروز که گزارشی نوشتم و سئوالاتم را پایینش ردیف کردم حس خوب تری داشتم. انگار سلولهای خاکستری از خواب بیدار شده اند. 

نمیدانم چقدر آن کارگاهها که در اصل نشستهایی علمی بودند اثر داشت. فقط میدانم نگران شدن گاهی خیلی خوب است. به عبارت دیگر حدی از استرس در زندگی لازم است.


مریم برادران

دوست داشتم ادامه باشی نه قطع کننده

هنوز خیلی نمیدانم وقتی به من می گویند مثبت اندیش، یعنی خوب یا بد! گاهی فکر می کنم هرچه هست فقط به معنی ساده اندیش نباشد! در دنیای پیچیدگیها هرچند ساده اندیشی می تواند مفهومی دلچسب باشد اما در دنیای ساست بازان این کلمه گاهی یعنی ساده لوح...

گاهی بارقه های امیدی را که تجربه کرده ام شاهد مثال می آورم و می بینم لبخندی محو بر صورتی می نشیند و همین. ضمیمه می کنم که این بارقه البته به شرطها و شروطهاست و یکی یکی بر می شمرم. آنوقت می بینم لبخند هم نیست. چه به دانشجویانم و چه به همکارانم... چه به خودم و دوستانم... با اطمینان می گویم عزم و اراده خیلی کارها می کند، اعتماد سازی و پشت به پشت هم دادن، آموختن اینکه یاد بگیریم این نگاه را که همه کمین ما را کشیده اند و همه می خواهند ما را ساقط کنند کنار بگذاریم. جلب اعتماد با اعتماد کردن شروع می شود نه با ایجاد فضای امنیتی... نمی دانم چرا هنوز ما نمی خواهیم از لاک حودمان بیرون بیاییم و باور کنیم آنقدرها هم مهم نیستیم، هرچند در نزد خداوند به عنوان بنده باید مهم باشیم...

گاهی که می بینم این همه راحت ساخته های دیگری را صاف می کنیم تا خود بنایی بسازیم به دلخواه خود و گوشه اش بنویسیم «من»، فکر می کنم چقدر نفهمیده ایم ما آجری از آجرهای ساختمان خلقتیم که آمده ایم بنا را کامل کنیم و چقدر خوب است کمی عاقلانه، آجرمان را درست بچینیم و اگر چنین کنیم مگر می شود ناممان ثبت نشود؟

حاقظه تاریخی مان با این سرب هایی که به حلقمان فرو می رود دچار اختلال شده است... اما باز هم امیدوارم به اینکه یاد بعضیهایمان بماند دنیا بیش از تخریب و از سر نو سازی، به بازسازی و بهینه سازی نیاز دارد؛ چون وقتی نیست...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0