وقتی نیست ...


به سلامتی یک پدر

وقتی تمام شد، انگار باری از روی دوشم برداشتند، سبک شده بودم. گاهی با اتفاقی کوچک می‌شود فهمید چرا عهد و وفای به آن این همه سخت است که کوه را می تواند متلاشی کند و من انسان عاصی را گاهی تکان نمی دهد. دوست دارم گرده‌ام آنقدر نازک باشد که درد تعهد را لمس کنم و آنقدر پایم محکم باشد که بارم را به مقصد برسانم؛ باری که می پذیرم چه نسبت به انسانی دیگر، چه نسبت به خودم و چه نسبت به خدایم. 

 

* امروز نوشتن کار یک کتاب را به اتمام رساندم؛ کتاب ر


مریم برادران

تعالوا ....

امروز بالاخره چ را دیدم. همینقدر بنویسم که از سطح سینمای امروز ما بالاتر بود. خیلی خوشحالم. این یعنی کارگردان دنبال مخاطب خودش بود و نه لزوماً نگران میزان فروش. دوستش داشتم و امیدوار شدم که شاید بیش از این در حوزه فرهنگ کارهایی بیرون بیاید که از سطح مخاطب اندکی بالاتر باشد تا مخاطب رشد کند. امیدوارم....


مریم برادران

وداع مادر

پیرهن کرم با کت و شلوار قهوه ای و یک جفت کفش قهوه ای، تمیز و مرتب. پیرهن و کت و شلوار اتو کشیده را به جالباسی فلزی آویزان کرده بود و زده بود به لوله گاز سر کوچه باریک بن بست، سر کوچه ای که خانه شان همانجاست. کفشهای واکس خورده براق را هم جفت کرده بود زیرش.

دو زن ایستاده بودند و پچ پچ می کردند که سومی رسید و گفت: مال پسرشه. فوت کرد...


مریم برادران

 

 

پنجشنبه بود که خبر مرگ مارکز را خواندم. خیلی غم انگیز بود. من کتابهای مارکز را همیشه با ولع میخوانم. چند وقتی است که زندگینامه او را می خواندم. دلم سوخت که دیگر نیست. به هرحال او زندگی کرد و نوشت و نوشته هایش عین زندگی اوست. دوستش داشتم. از نوشته هایش خیلی چیزها آموختم و با این گفته اش به شدت موافقم: همه می گویند مرگ اتفاق شگفت انگیزی است اما من معتقدم عشق از مرگ هم شگفت انگیزتر است...مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0