وقتی نیست ...


معامله سال

شادی را گره زدم به پنجره های مشبک ضریح دلت

و غمم را بر شلال گیسوانت آویختم

چرا که نسیم محبت تو شادیم را مستدام است

و گیسوانت در باد بهاری، سرکش و آزاد

دلم قرص است از داشته هایی که به تو میسپارم

سال بعد هم سال خوبی است...

 

 


مریم برادران

دستهایم را میکارم... سبز خواهد شد...

شلوغ است. همه جا. خیابانها. خانه ها. جاده ها. مراکز فروش....

این شور زندگیست یا به قول تو: عشق نو شدن؟

هر چه هست من دوست دارم اینطور فکر کنم: عید همه چیز را نو و تمیز می خواهد و شادی دل را با شور زندگی هدیه می آورد. 

دوست داشتنی است...

فقط یادمان باشد کسانی هم هستند که میشود با دستی مهربان بر پیشانی نمناکشان، در لبخندی شریکشان کرد. اینطور حتماً عید بهتری می شود. لبخند

 


مریم برادران

روز آدمها

امروز روز شهداست، روز بزرگداشت شهدا؛ کسانی که اگر برای شناختشان پیشقدم شوی، دوستدارشان خواهی شد. هیچکدامشان شبیه دیگری نیست. یعنی کسی به دنبال استاندارد سازی نبوده است. هر کدامشان خودشان بوده اند، با خوبیها و بدیهای انسانی، با عقاید مختلف سیاسی، با سطحهای اجتماعی متفاوت، با معلومات مختلف، ... اما یک چیز مشترک داشته اند، یک هدف که به آن چشم دوخته اند و همراه شده اند. همین هدف مشترک کافی بود که اشتراکات جای تفاوتها را پر کند.  

ما اما فاصله مان از آنها زیاد است... مثال ساده این مدعا این است که دوست داریم همه شبیه ما فکر کنند. یعنی همه، به خصوص آدمهایی که دوستشان داریم، شکل ما باشند، با همان عقیده، با همان تجسمات ذهنی، با همان رویکردها و .... حتی شبیه ما بخوانند، شبیه ما بگویند، شبیه ما دوست بدارند یا تنفر بورزند،  شبیه ما بنویسند...

جبهه آدمها را کنار هم قرار داد چون مرگ آدمی را عریان می کند و میفهماند که اعتبارات با حقایق دوگانه اند. هرچند دنیاست و اعتباراتش. اما حقیقت هیچوقت جای خودش را به اعتبار نباید بدهد. تفاوت در اولویتهایی است که زاویه دید را میتواند دگرگون کند.

ما مرگ را فراموش کرده ایم شاید. دایره نگاهمان هم تنگ شده. همدیگر را کمتر دوست داریم و زبان و حرفهایی که پر از مغلطه اند و توجیه گر، نمیگذارد به لایه های درون ذهن هم و علقه های مشترک هم نزدیک شویم. ما امروز بیش از مشترکات به تفاوتهای هم نگاه میکنیم. ما بیش از شنیدن و گفتگو کردن، به قضاوت مینشینیم. ما دیگر ما نیستیم شاید...  

در این چند سال اخیر که هر سالی به نامی مشهور شد، همه به بزرگداشت این نامها اندیشیدند اما کسی به این فکر نکرد - یا فکر کرد و عمل نکرد- که این نام میتواند همان هدف مشترکی باشد که همه را به آن سو حرکت دهد. کار رهبر هدایت است و کار متفکران، پرورش تفکر و زمینه سازی برای هدایت و کار شهدا روشن کردن راهی که اگر با تفکر و چشم دوختن به هدف پیموده شود، نتیجه اش قرب الهی است.

امروز روز شهداست، روز بزرگداشت شهداست، روزی که میتواند آدمهایی بسازد همراه و نه هم شکل. روزی که میتواند وحدت را یادمان بیاورد. من این روز را به خاطر آدمهایی دوست دارم که هر اندازه که بودند و هر ارج و قربی که داشتند چشمشان به یک چیز بود. آدمهایی که قلبشان هماهنگ می تپید.

 


مریم برادران

دلتنگی...

"بدجور گرفته ام هوا دم دارد

این شهر تو را، فقط تو را، کم دارد

آویخته ام به بند، چشمانم را

از دوری تو هنوز هم نم دارد"

 

حسنا محمدزاده؛ از کتاب یک مشت آسمان


مریم برادران

برندگان و بازندگان

برنده، بیش از بازنده کار انجام می دهد و در انتها باز هم وقت دارد.
بازنده، همیشه «آنقدر گرفتار» است که نمی تواند به کارهای ضروری بپردازد.

وقتی برنده ای مرتکب اشتباه می شود، می گوید «اشتباه کردم»
وقتی بازنده ای مرتکب اشتباه می شود، می گوید «تقصیر من نبود»

برنده متعهّد می‌شود.
بازنده وعده می‌دهد.

برنده به بررسی دقیق یک مشکل می‌پردازد.
بازنده از کنار مشکل می‌گذرد و آن را حل نشده، رها می‌کند.

برنده می‌گوید: باید راه بهتری هم وجود داشته‌باشد.
بازنده می‌گوید: تا بوده همین بوده و تا هست همین است.

برنده ارزیابی درستی از تواناییهای خود داشته و هوشمندانه، از ناتوانیهای خود، آگاه است.
بازنده از تواناییها و ناتوانیهای واقعی خود بی‌خبر است.

www.ostadsalam.ir


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0