وقتی نیست ...


 

 

"دیشب روباهی خودکشی کرد! حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...."


مریم برادران

حقیقت، دعا و تو...

آدمیزاده حقیقت جو است. شاید بشود دو روز با ترفند از واقعیت دورش کرد اما همه عمر نه. خیلی وقتها فکر می کنم آدمی که فکر می کند و سهوی اشتباه می کند یا مدتی به دلیلی نفسانی شیطنت می کند، ارزشش بسیار بیشتر است از آدمی که کلاً سهوی راه درست را میرود. همیشه فکر می کنم چرا اینقدر سلمان برای حضرت رسول بزرگ بود، چرا گفت او اهل خانواده من است؟ می شود در این کلام حکمتی نباشد؟ فکر کردن - به شرط داشتن اطلاعات شایسته و بینش- همان حقیقت جویی است که با قراردادن تجربه دیگران در مسیر جستجو میشود سریعتر و راحت تر به نتیجه رسید. کاش به خودمان و به هم فرصتش را بدهیم. 

****

گفتی حق بر باطل پیروز است و با قرار دادن چیزهایی پایدار در درون آدمها راه را برایشان هموار کردی. شاید سخت بشود فهمید، شاید راه راست سخت باشد، شاید دیر بشود رسید، اما حتی اگر همه عمر کاری کند این آدم دوپا که برخلاف حق باشد، همیشه ته دلش چیزی هست که تلنگر بزند. استاد می گفت دس (د س س) در فطرت کردن هست اما نابودی فطرت نیست. اول و آخرش اینکه من مال خودت هستم. پس مرا به دستانت نگهدار. 


مریم برادران

خانواده را گم نکنیم.

بچه را از مهد کودک گرفت. او را نشاند روی صندلی جلوی ماشین. نگاه کودک خشمگین بود! سلامش کردم. جوابی نداد. تا یخش وا شود طول کشید. 

اول چیزی که کودک پرسید این بود: کارتونم را کجا گذاشتی؟

او هم جواب داد: توی کیفت. امروز چی خوردی؟

با بی حوصلگی گفت: ماست و برنج. مامانم خونه ست؟

...

اولویت های کودکانمان یعنی دلبستگیهایشان، یعنی مدیریت محبتشان، یعنی علقه... چقدر کمرنگ شده ایم.


مریم برادران

ای نمره قبولی، دوازده...

خجالت می کشم نق بزنم که تنها هستم یا نامردی ها زیادند یا ...

وقتی به یاد تو می افتم

و خوبیهایت

و بدیهایم

 


مریم برادران

نیستم نیست که هستی همه در نیستی است...

زمستان و برفهایش، انار و گرمای آتش

بهار و لطافت هوایش، خواب آلودگی سحر آمیز و بوی اردیبهشت

تابستان و خنکی آبش، بستنی و عرق ریزان

پاییز و بارانهایش، برگ ریزان و رقص رنگها

فصل با تو بودن هیچ ندارد الا همه بودن را ...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0