وقتی نیست ...


 

1

دوست ندارم فکر کنم چون سال نو در راه است، باید تغییر کرد. دوست دارم فکر کنم چون قرار است امروز بهتر از دیروز باشد، باید جور دیگری بود. و این استمرار شاید یعنی قدمی به آدمیت نزدیک شدن.

2

گاهی که گله می‌کنی، گله هایم سر باز می‌کنند. رابطه انسانی یعنی همین. همه چیز متقابل است. تو اگر دلخوری، حتما طرف مقابل هم هست. رفتار او بازتاب رفتار تست (شاید بهتر است دقیق بگویم ادراک او از رفتار تو). و این طبیعی است. تعدادمان از یک نفر که بیشتر می‌شود یعنی اجتماع  و اجتماع یعنی بروز تعارض‌ها.

3

خیلی به این فکر کرده‌ام که چطور می‌شود روزگار را خوشتر کرد. جوابی که چند سالی است یافته‌ام در یک عبارت «دوست داشتن» خلاصه می‌شود؛ آن معجزه جاوید. دوست داشتن کرامت انسانی، دوست داشتن دیگران، دوست داشتن هستی و .... به نظر می‌رسد وقتی دوست داشته باشیم، جایی برای گله کردن هم نمی‌ماند.

4

دوست دارم فکر کنم مرا دوست داری و در دوست داشتن از تو سبقت بگیرم. به هرحال هرچه کنکاش کردم در این دل کوچکم، جایی برای گله از تو نیافتم. اگر گله‌ای هست از من، امیدوارم با دوست داشتن پاکش کنی. که به قول پدرم گله کردن کوچکت می‌کند. و دوست دارم بزرگ باشی....

 


مریم برادران

امید هدیه تست...

جوراب روفرشی را به پا کرد و گفت: «پاهام ترک خورده بود. از وقتی اینو پام کردم خوب شد. همه ش دعات کردم.» جوراب را سال قبل برایش آوردم. به گمانم هدیه گرفته بودم. خنده ام گرفته بود، انگار دنبال بهانه بگردد که دعایم کند، والا که چیزی خاصی نبود! یک لحظه دلم ریخت: خدا از مادر مهربانتر است...

 


مریم برادران

پنجشنبه آخر سال در عصر مدرنیته

دور هم نشسته بودیم. چای می‌خوردیم و گپ می‌زدیم. فکر کردیم چه خوب است حالا که دور هم هستیم فیلمهایی را که سالهاست ندیده ایم، تماشا کنیم؛ فیلم عروسی، مهمانی بازگشت از سفر حج و هرچه که دم دست داریم. شروع کردیم به تماشای فیلمی از 23 سال گذشته، به نقل از فیلم 1990. بازیگران آغاز کردند: احوالپرسی و روبوسی آدمهایی که حالا سالهاست زیر خاک آرمیده‌اند. چه شاد بودند... فیلمها را دیدیم و خاطره‌ها زنده شدند. چقدر دلم پنجشنبه‌ای شد... تنها یک آرزو دارم. اینکه حالا در سرای باقی همه‌شان در کنار هم خوشحال باشند.

 


مریم برادران

یک قرار شاید

 

امروز مادر شهید بلورچی به رحمت خدا رفت؛ درست روز شهادت پسرش. وقتی خبر را شنیدم تعجب نکردم. نمی دانم چرا. این روزها که در بیمارستان بستری بود، یک ترس ناشناخته که نمی‎‌دانم از کجا آمده بود، مدام در وجودم رشد می‌کرد: نکند دوازدهم باشد...

امروز شنیدم بعضی دیگر هم همین حس به سراغشان آمده بود. چرا؟ نمی‌دانم. گاهی چیزهایی هست که نمی‌شود توضیحشان داد، استدلال کرد، صغری و کبرایی برایش چید. اما هست.

امروز روز خاصی بود. غم غربت این زن دلم را سوزاند. دلم وقتی بیشتر آتش گرفت که موقع تلقین هیچ مرد محرمی نبود که این کار را به عهده بگیرد.... آدمیزاده هزار دوست هم که داشته باشد، خانواده چیزی دیگر است. هرچند خانواده هم داشته باشی تنها می‌روی. و البته دوستانش از هزار خانواده برایش بهتر بودند و هستند.

غمگینم، نمی‌دانم برای دردهایی که از دنیا کشید یا سرانجام خودم که نمی‌شناسمش. غمگینم و از آن روزهایی است که هزار سئوال بی جواب کلافه ام کرده. کاش بنشینی جلویم و یک به یک جواب بگویی. در دنیا می‌شود؟

 


مریم برادران

کفش هایم کو؟

توی این مملکت کار ریخته. هرچی بدوی باز کمه. کاش همه باهم بدویم شاید به جایی برسیم.

 


مریم برادران

برای دیوانگان یک جمله کافی است

در گوش بانو گفته بودی «بگو، برای الماس شدن صیقل لازم است...»

این روزها بسیار فکر می کنم کربن بودن چقدر تلخ است....

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0