وقتی نیست ...


اگر تو بودی، همه چیز کامل می شد...

روزهای آخر سال و جمع کردن سفره یک سال....

این روزها همه اتفاق‌های سال، می آیند جلوی چشمم. همیشه اینطوری است. می‌گویند خیلی وقت‌ها برای کسانی که رو به سرای باقی دارند، چنین می‌شود. من هر سال فکر می‌کنم شاید ... اما نه. خبری نیست. گویا همین کوچ از سالی به سال دیگر چنین عوارضی دارد.

به هر حال امسال تجربه‌های متفاوتی داشتم در رابطه‌هایم؛ تجربه‌های تلخ و شیرین. هر چه بود به قول مهری، امیدوارم کمی بزرگم کرده باشند.

اینکه می‌گویند پا به سن که می‌گذاریم، محافظه کار می‌شویم را هر سال در خودم چک می‌کنم. فکر کنم هنوز پخته نشده‌ام. چون بی محابا باز هم کارهایی کرده‌ام و چیزهایی گفته‌ام که یا شاخ شده‌اند یا وبالی ساخته‌اند یا ....

بگذریم. بهار را بسیار دوست دارم، همیشه برایم پیاده روی‌های طولانی، سفرهای خوب و شروع‌های تازه دارد. امیدوارم چنین باشد. هر چه هست هنوز نیامده، بوی سالی پر کار را می‌دهد.

 


مریم برادران

روابط اجتماعی مثل نان شب

امروز تعدادی از همکاران سابقم آمدند به خانه مان. آمدند که دیداری تازه شود و ساعاتی باهم باشیم. دو نفر نیامده بودند به خاطر کارهایی. جایشان خالی بود. و یک نفر به خاطر دور شدنش از این جمع.

دلم شاد است از اینکه دوستان خوبی دارم، از اینکه هنوز می شود لحظاتی را کنار هم گفت و شنید بدون دغدغه های ناچیز دنیا و حتا غم یکدیگر را خورد اما باز هم سبک شد!

اما دلم غمگین شد از اینکه دوستی، دیگر در این جمع نیست و به بهای نمی دانم چه چیز عزیزتری، حاضر شد دور همه زیبایی های باهم بودنمان خط قرمزی بکشد.

دلم شاد شد اما باز از اینکه هنوز این جمع آنقدر برای تک تکمان عزیز است که اگر یکی نباشد، جایش را خالی می کنیم به نیکی ....

جای نیامده ها خالی.

پ.ن: دیروز زده بودم به سیم آخر. کنج غاری جستجو می کردم و آرزوهای گزافی دیگر. حالا اعتراف می کنم که خداوند آدمها و دنیایش را درست ساخته و روی حساب. چه کند که این موجودات بی سر و ته بلد نیستند زندگی کنند؟

 


مریم برادران

و ابن السبیل ...!

لیست کاندیدایم روی برگه های رای دیگران می رود.

خودم باز می مانم از این سیاهه سازی

شناسنامه ام در حال تعویض، در راه مانده است....

 


مریم برادران

 

رادیو برنامه رادیوهای بیگانه را پخش می کند. همه ساکت نشسته ایم و گوش می دهیم. تاکسی از بین ترافیک راه باز می کند. یکباره بنی صدر شروع می کند به حرف زدن. راننده برآشفته می شود و رادیو را خاموش می کند و با غیظ شروع می کند «یکی حرف بزند که خودش وطن فروش نباشد.... یکی نیست بگوید که تو که رفتی چه حقی داری حرف بزنی؟ من توی سوسنگرد بودم. یک شب 180000 دختر را تحویل عراق داد با ندانم به کاریهایش.... مردم دوستش داشتند نامرد را. چه می دانستیم چه آدمی است. یکبار سخنرانیش می خواست پخش بشه توی منطقه، بچه ها برای آنکه بتوانند بشنوند، چنان هجومی آوردند که مجروح داشتیم. آنوقت این مردک نامردی کرد و رفت....»

داغ کرده بدجوری. آخرش می گوید «این ها را نگفتم که تبلیغ کنم کسی رای بدهد، دلم سوخت. همه آزادند...»

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0