وقتی نیست ...


 

كارهايش هميشه عجيب بنظر مي‌آيد. تازگي با هم دوست شده‌ايم. اولها فكر مي‌كردم چطوري با اين افكار زندگي مي‌كند؟ انگار از اين دنيا نيست! با دوستان قديمش كه حرف مي‌زنم هيچكدام تصميماتش را غير منتظره نمي بينند. اين عجيب تر است. بهش فكر مي‌كنم، زياد. چند روز پيش شعري نوشته بود. پايين شعر، كنار اسمش نوشته بود: درود بر درد


مریم برادران

 

گاهي وقتها دلت براي خودت تنگ مي‌شود. خلوتي مي‌خواهي كه با خودت حرف بزني، پيدا شوي و دوباره شروع شوي. اين جور وقتها بايد زود و سريع بود والا از دست مي‌روي. حيف است.

 


مریم برادران

تو نبودی

«در زد کسی از سمت خيابان تو نبودی
برخاستم از خواب هراسان تو نبودی
پاشويه پر از برگ شد و ماه فرو رفت
درشاخه تاريک درختان تو نبودی
ای قصه شرقی ندميدی و شبم ماند
در اين شب تاريک و هراسان تو نبودی
ای رايحه سوره يوسف نوزيدی
ای عطر غزلهای سليمان تو نبودي»
عبدالجبار کاکايی

مریم برادران

 


مریم برادران

 

قلبم لرزید. به ساعت روبرویم نگاه کردم. ساعت ۱۲ بود. چشم بستم و ذکر ‌گفتم:فرشته، فرشته، فرشته.... قرارمان اين بود که سر ساعت فقط به هم فکر کنيم. می‌خواستيم ارتباط بگیریم. ذکر می‌گفتم و اشکم جاری بود. یک لحظه احساس کردم عریانم، عریان. راز عشق بر من گشوده شد.
مریم برادران

 

خوانم به دل حكايت آن يار ديده باز
شايد كه هوش خفتد و ما را نهد به راز
بر لب به صد شكايتم آيد چنين نوا:
«بشكسته تار دل بيا با زخمه اي نواز»
بر كوي ميفروشان با خون عاشقان
بنوشته اند: «اخرجوا اي اهل بي نياز»
بر ما مگير خرده ی طغيان از آنكه ما
مست رخت نشسته ايم اينجا به صد نياز
اين باور همه ي رندان كوي تست:
«بخشند بر اين بارگه مستان بي نماز»
بر زاهدان مبادا گستاخي گناه
زآنرو كه بر دل ايشان ني سوز و ني گداز
قلبم گواست عاقبت نيكو سلام تو
خواهد رسيد يك سحر بر كلبه ام به ناز

مریم برادران

 


مریم برادران

 

چقدر نصيحتش کرده بودند که «دوست داشتن هم حد و مرز داره.آدم که هر کسی رو دوست نمی گیره. » حتا بعضیها گفته بودند «گناهه.»
اما او نمی فهمید. باور نداشت که با دوست داشتن کسی، دچار معصیت می‌شود. می‌دید هر وقت دلش خالی از مهر است از انسانیت دورتر است. دیده بود آدمهایی که دوست دارند و ابایی از دوستی ندارند، دوست داشتنی و بزرگ اند. اصلا کسی می‌تواند دوست بدارد که دلش بزرگ باشد. نمی توانست از اين لذت چشم بپوشد. چشمهاش را بست، بغضش را قورت داد و در دل به خدا گفت:«من بهشت را نمی خواهم. اجازه بده هميشه به اين گناه آلوده باشم.»

مریم برادران

 

«دولت آنست كه بي خون دل آيد به كنار...»
مریم برادران

 


مریم برادران

 

يك خانم به اسم چمن و يك آقا به اسم مصيب. اولي لال بود و دومي ديوانه. اما باهم زندگي مي كردند. يك پسر هم داشتند كه كور بود و بسيار زيبا، با چشمان آبي و هيكل موزون.
چمن خانم تصميم گرفت پسرش را زن بدهد. برايش رفت خواستگاري، ده مجاور. اما خانواده دختر تحويلشان نگرفتند و آنها را بیرون کردند. از آنطرف دختر كه پسر چمن خانم را ديده بود، يك دل نه صد دل عاشقش شده بود. شبانه مي آيد دم خانه چمن خانم و مي گويد كه پسرشان را مي خواهد....
پسر و دختر باهم زندگي خوبي دارند. يكي از خيرهاي ده كه در تهران طلافروشي دارد برايشان سرمايه اي كنار گذاشته و از سود آن امرار معاش مي كنند. مصيب مرده است و چمن خانم هم با پول نذرهايي كه برايش مي كنند و برآورده مي شود روزگار مي گذراند.

مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0