وقتی نیست ...


 

شيرين حرف مي‌زند. همين. مدتي بود كه توي برنامه‌هاي تلويزيوني مي‌آمد. حالا شده كانديداي نمايندگي مجلس!

يه مدت اسير بود. گفتند تنها جرمش خبرنگاري بوده! خدا مي‌داند. اما برايش بد نشد اين سيصد و چند روز اسارت. او هم شده كانديدا!

چند نفر هم كه قوم و خويش همين سردمداران هستند. حتما ديده‌اند به قبليها خوش گذشته كه آمده‌اند در عرصه، حضور به هم رسانده‌اند!

بماند كه چقدر از شباهتهاي اسمي سوء استفاده مي‌شود.

اصلا اينطور كه بوش مي‌آيد يا وظيفه و مسئوليت فاتحه‌اش خوانده شده يا معني اين اصطلاحات عوض شده.


مریم برادران

 

«بعضی ها عيبهای نديده را فرياد می‌کنند و بعضی می‌بينند و سکوت می‌کنند. درود بر اين سکوت»

از دفتر فريدون فروغی

ماهنامه موسيقی اين شماره (شماره چهارم) اختصاص دارد به فريدون فروغی، فقط. خواندنی است. عکسها و خاطره‌ های خوبی دارد.


مریم برادران

 

روز بزرگي است. 25 سال پيش در چنين روزي انفجاري رخ داد و خيلي چيزها را دگرگون كرد. نورش آنقدر زياد بود كه خيلي چيزها را روشن كرد. يك اتفاق بزرگ در يك روز عزيز.

اما امروز... دقيقا كساني كه در اين اتفاق بزرگ هيچ نقشي نداشتند و حالا شده‌اند مدعيان، افتضاحي به بار آورده‌اند كه اين روز بزرگ را به روزي پر از حسرت بدل كرده‌اند. حسرت آن روزها و پايان اعتماد، دلگرمي و حتا وحدت. طنين سرودهاي آن روزها اشك را به چشم مي‌آورد. ملتي بزرگ و اتفاقي عظيم با حماقتها مثله مي‌شود. جنايت از اين بزرگ‌تر؟ 

 


مریم برادران

 

چيزهاي كوچكي در زندگي هستند، كوچك اما مهم. همين چيزهاي كوچك بايد در زندگي تامين شوند وگرنه آدم را از چيزهاي بزرگ وا مي دارند. كوچك اند اما از شئونات زندگي آدمي محسوب مي‌شوند. آدمها بايد چيزهاي كوچك را پشت سر بگذارند تا چشمشان به بزرگترها بيفتد، بينا شوند. 

همه تعلقات دنيا هم از همين جنس اند. تا تعلق نداشته باشي دل كندن معني ندارد و اگر نتواني دل بكني آنوقت راههاي بعدي جلوي پايت نمي‌آيد. همه شئونات را بايد پذيرفت و به ديده انساني به شان نگاه كرد.

 


مریم برادران

 

ديروز جاي دعاي عرفه خواندن رفته بودم به ديدن يك دوست. يك دوست خوب كه به اندازه يك دنيا مي‌ارزد. ببخشيد، به اندازه زندگي مي‌ارزد. مدتي است كه عزيزش را از دست داده و تنها شده. خيلي تنها. اما دور و بريهاش اصلا اين را نمي‌فهند. مي‌خواهند خوش باشد و خوش بگذراند و همه چيز را فراموش كند. اين بي انصافي نيست. هنوز او در شوك است و غمش را تا ته نخورده، و همه اين چيزها بيشتر او را تحت فشار مي‌گذارد. مدتهاست كه سر درد دارد و خوب نمي‌شود. ديروز نشستيم و او گفت، از هرچه دلش مي‌خواست. به نظر حالش بهتر شده بود. پرسيدم: سرتان چه طور است؟

كمي فكر كرد و گفت: خوب شده!

به همين راحتي. آدمها در عين پيچيدگي اصلا سخت نيستند. چرا نمي‌گذاريم با هم خوب زندگي كنیم؟


مریم برادران

 

خوشا چشمي كه اندر وادي عرفان

رخ آن يوسف مصري ببيند

خوشا دستي كه در قربانگه

اسماعيل

در ماواي خواهشها

به خون خود آغشته گرداند

و خوشتر قلب مجنوني كه در بيت الحزن

در كنج بي خويشي

و دور از هر خراباتي

چنين بيند

چنين گردد

 


مریم برادران

 

‌‌‌‌‌خدا را فرشته‌اي است كه هر روز بانك برمي‌دارد: بزاييد براي مردن و فراهم كنيد براي نابود گشتن بسازيد براي ويران شدن.

 

امام علی عليه السلام


مریم برادران

 

‹‹هر چند سهم ما
آميزه ای از سرزنش و ريشخند بود
حق با صدای توست

بايد بلند بود.››

عبدالجبار كاكايی

 


مریم برادران

 

كو مسيحا كه شبي خواب من آشوب كند

سينه ام را پر شور و شر محبوب كند

چند گذشت به خاطر كه : شود معجزه اي

سكه جان حقيرم سره محسوب كند؟

بدمد روح نفس بر هوس آلوده دلم

ببرد دود و پر از آتش مرغوب كند؟

بگشايد سر صحبت كه دل محتضرم

بكند رين قفس و واله و مصلوب كند؟

مي نشينم چو حواری به ره آن رهوار

که نسيم گذرش خلقت مطلوب کند

«من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم»

او که فکرش ملکان کشته و مجذوب کند

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0