وقتی نیست ...


زاویه دید...

روزی از یک دکتر دعوت کردند تا در جمع معتادان به الکل سخنرانی کند. دکتر قصد داشت عملا به افراد حاضر در آن جمع نشان دهد که نوشیدن الکل برای سلامتی بسیار مضر و خطرناک است.

او دو لیوان برداشت. در یکی از لیوان ها آب مقطر و در لیوان دومی الکل ریخت. سپس یک کرم خاکی را در لیوان آب مقطر انداخت. کرم آرام آرام شنا کرد و خود را به سطح آب رساند. آنگاه یک کرم خاکی دیگر داخل لیوان محتوی الکل خالص انداخت. کرم پیش روی همه تکه تکه شد.

دکتر رو به جمعیت کرد و پرسید چه نتیجه‌ای می‌توانند از این آزمایش بگیرند. یکی از حضار جواب داد: «اگه الکل بخورید، کرم وارد معده شما نمی‌شود!»

هنگامی که چیزی را، چه خوب و چه بد، باور داریم، سعی می‌کنیم به همه چیز از همان منظر نگاه کنیم. ما همان حرفی را می‌شنویم که خواهان شنیدنش هستیم و بر همان اساس نیز استنباط می‌کنیم، تا اینکه شکل عادت به خود بگیرد. مهم آن است که برای اتخاذ تصمیم عاقلانه، بر تمامی زوایای یک رخداد دقیق شویم.

راهکار مدیریت


مریم برادران

تجربه ای دیگر...

تجربه جدیدم می گوید ثبات قدم با توکل رابطه نزدیک دارد و خدایی که این همه ثابت قدمان را می ستاید دست یاریش پشت آنها خواهد بود. 

تجربه جدیدم می گوید آزاد اندیشی با آگاهی، شهامت و عزت نفس رابطه ای تنگاتنگ دارد و اگر یکی از این سه نباشد، آزاد اندیشی به کج فهمی منجر می شود.

تجربه جدیدم می گوید هرکسی در اندازه خودش تاثیرگذار است و دوست داشتن بزرگترین هدیه الهی است که اگر به دیگران هدیه دهیم بدون آنکه قصدی در آن باشد، تاثیرگذاری رخ می دهد.

تجربه جدیدم می گوید آدمها تنها هستند و هیچ کسی تنهایی کسی را پر نمی کند و این یعنی که تنهایی از جنس این جهانی نیست که با چیزهایی این جهانی پر شود.

تجربه جدیدم می گوید از تجربه نترس و خودت باش، همیشه و همه جا.


مریم برادران

زندگی...

گاهی هست که سخت می گذرد و گاهی انگار همه دنیا بر وفق مراد توست... نه سختی آن و نه خوشی آن، هیچکدام قابل اعتماد نیست، که هر دو زود گذرند و دلیلی برای آزمون الهی در گذر از جاده های زندگی. اینکه می گوید مومنین در هر حالت توکل بر خدا می کنند و عمل صالح انجام می دهند و سعی می کنند رضایت او را جلب نمایند شاید همان خوف و رجایی است که باید در دل داشت. اینکه لحظه بعد را نمی دانیم و سخت تر آنکه نمی دانیم عملمان چقدر درست است. چون با همین ابزارهای دنیوی و انسانی و به اندازه علمی که حتما کامل نیست تصمیم می گیریم و عمل می کنیم. و کاش رسول باطنی با رسول ظاهری همراه باشد که در اینصورت زهی سعادت...

زندگی فراز و نشیب زیاد دارد. خوشی آن در بطن ناخوشی است و ناخوشیهایش چه بسا خبر از خوشیهایی دارد که ما نمی دانیم و درکش مال زمانی دیگر است. اما توکل برخداوند در همه حال می تواند کمی از این نگرانیها بکاهد. 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0