وقتی نیست ...


هر روز عاشورا

سپس دو دست خود را به زیر گلوی او گرفت تا از خون پر شد و آن را به آسمان پاشید و فرمود "همه این مصائب بر من آسان است، زیرا خداوند می بیند."

از لهوف سید ابن طاووس؛ مسلک دوم: شهادت علی اصغر علیه السلام

 


مریم برادران

مثالی از تاثیر فناوری بر ظرفیتهای ادراک آدمی

نیچه در اوایل هه 1880 دریافت که بیناییش رو به زوال است. در 1882 ماشین تحریری خرید و پیش از آنکه به کلی بیناییش را از دست بدهد کار کردن با آن را با چشمهای بسته فرا گرفت. مدتی بعد یکی از دوستان نیچه که موسیقی دان بود و آثار او را با علاقه می‌خواند، به او یادآور شد که نثرش تغییرات محسوسی کرده است. یک متخصص رسانه به نام فردریش کیتلر در بررسی روی آثار نیچه نتیجه گرفت "از وقتی او از ماشین تحریر استفاده کرده است نثرش از صورت استدلالی به کلمات قصار، از شکل اندیشه های مشخص به جناس و ایهام و از قالب بدیع به شیوه بریده و تلگرافی تغییر پیدا کرده است."

منبع: ارزیابی فلسفی و دلالتهای سیاستگذارانه تاثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه، علی پایا و رضا کلانتری نژاد، 1389

 


مریم برادران

می نویسم که بماند... والا عرضی نیست

امروز حاج آقا رفت. رفت که تکاملش را تکمیل کند. رفت به زیارتی که مرکبش را از پیش فرستاده بودند.... او را خوشی است و ما را ملال؛ ملال روزمرگی که مگر با تلنگری چشممان مدتی گشاده ماند. فکر کنم که دنیا گاه تصویر معکوسی از آخرت است: مهمانی دوستان در عرش و عزای خاک نشینان در فرش. دوستش داشتیم زیاد.

 

پ.ن: چند روزی پیش عالمی فوت کرد. گویا چند روز قبل از رفتن به خواب دیده بود دو اسب برایش فرستاده اند که سوار شود و برود به زیارت. تعبیر کرده بود به وفاتی که رخ داد. گفته بود امیدوارم اسب دوم برای حاج آقا مهدوی نبوده باشد.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0