وقتی نیست ...


مساله ی لاینحل چگونه بودنم...

ماه آخر سال همیشه برایم فرصتی است برای مرور گذشته. هر چه به تولدم نزدیکتر میشوم هم این حالت در من قوت بیشتری می گیرد که بکاوم و به بودن و نبودنم بیندیشم. و هیچوقت نفهمیدم چرا از چند روز مانده به تولدم و چند روز بعد از آن این همه غمگین و ناخوشم. نه که از بودنم ناراضی باشم اما شاید چون بودنهای بهتری میتوانست باشد که نیستم. گاهی باید تصمیم هایی گرفت که شاید دشوار اما لازم اند و حیاتی. احساس می کنم اسفند امسال هم از آن سالهایی است که برای یک تصمیم جدی باید به نتیجه برسم شاید تغییری در من رخ دهد که ارزش زیستن را داشته باشد.


مریم برادران

از روی دل سیری...

داشته ها و ناداشته ها را باید در دل نهان کرد. عزت آدمی به این گنج پنهان است که در دل می کارد. هرکس هرچقدر هم عزیز و نزدیک، آدمی است با ویژگیهای آدمیزاده. باید گذاشت و گذشت. دنیا جای سختی است...


مریم برادران

دل تنگی

وقتی چیزی را با دست خودم می سازم بیشتر دل نگرانش هستم، مراقبش هستم که آسیبی نبیند، کسی نگاه چپش نکند. کسی که خانه ای یا کسی که سازمانی بنا می کند  سعی می کند پاره تنش را بیش از دیگران حفظ کند. 

عجیب نیست....

عجیب وقتی است که تو بخواهی نگاه مهرت را بخاطر نادانی من برگردانی، منی که ساخته دست توام و همه وجودم ملک تست.مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0