وقتی نیست ...


رییس باش اما ریاست نکن...

فیلم خوب همیشه تاثیراتی عمیق برجای می گذارد. مدتهاست فیلم خوبی ندیده ام. امروز داشتم آرشیو فیلمهای تاثیرگذاری که داشتم را گذری نگاه می کردم و تکه هایی را می دیدم. سری فیلم saw به چشمم خورد. فقط مروری قسمتهایی را دیدم و دیالوگهای خوبش را شنیدم:  جانی فیلم می گوید: "آدمها قدر زندگیشان را نمی دانند... و در لحظه خطر می فهمند... این آخرین امتحان تو بود: بخشش و گذشت..." و فکر کن که چقدر این لحظه دردناک است که تو از سخت ترینها موفق بیرون آمده ای و آنوقت از امتحان نهایی یعنی انتقام نتوانی که بگذری. دشوار است، خیلی دشوار. و آزمون زندگی آنوقتی معنادار است که در هنگام قدرت بتوانی انسان بمانی.

 


مریم برادران

فرشته ات به دو دست دعا نگهدارد...

دوستم داری؛ نه به خاطر لیاقتم که بخاطر شفقتت... مرا بر راهی باریکتر از مو گذاشته‌ای. صدای اجابتت که دور می‌شود، دلهره  که می‌آید، خراب که می‌شوم، دست کمکت از آستین به در می‌آید، نرم و خرامان. می‌دانی موجودی که ساخته‌ای نه توان تحمل تعلیق دارد و نه ظرفیت آرام. حالا با توشه ای اندک برگرفته از مهمانیت مرا راهی سفری یکساله کرده ای باز (اگر به سال برسد). دلم که می‌لرزد به این سفر پر اضطراب، خوش خوشک انعامت را می‌شمرم، مثل لالایی چشمهایم را گرم می‌کند و ضربان قلبم را هماهنگ. می‌شوند خوراک روزها. به روزهایم سپرده ام روشنی به حاشای رویاهایم طعنه نزند. بگذار بگویند هپروتی. کسی که شیرینی بودن با تو را چشید، هرچند پایش بر مویی باریک، دستهایش بر بالهای ملایک خواهد رسید؛ آنگاه که امید به تو و ناامیدی از خویش همسایه شوند...

 


مریم برادران

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0