وقتی نیست ...


پایان نیست...

فقط چند ساعت بود. کوتاه...

وقتی رسیدم دعای جوشن زمزمه های آخرش بود. دلم سوخت اما برای آنکه لحظات باقیمانده را از دست ندهم فراموشش کردم. دل خوش کردم به باقی مانده ها...

انگار این سالی که گذشت تقدیرش را تو دخالت کرده باشی، همه اتفاقهایش برایم دوست داشتنی بودند. مرورشان که می کردم، تلخ هایش هم شیرین بودند. به همین خاطر باز خودم را رساندم به شب قدر در جوار رافتت، به حرم پر مهرت که مملو از مهمان بود. لابد آنها هم مثل من فکر می کردند. لابد آنها هم از دستانت زیاد هدیه گرفته بودند. لابد انها هم تحفه های دامانت را در این سال اخیر چیده بودند.

فقط چند ساعت بود. کوتاه. اما...

وقتی تو گفتی: "اما یک شبی برابر هزار شب"، دلم ریخت. می دانی، باز هم حساب و کتاب تو را با خودم قاطی کرده بودم. یادم نبود لحظه ها پیش تو ارجی دیگر دارند و برای من محصور در زمان و مکان معنای دیگر. یادم افتاد گاه شده به لحظه، بار گناهی را ندیده بخشیده باشی و به لحظه، سالها عبادت را نادیده گرفته باشی.  

کاش همه لجظه هایم پر از عطر تو بماند. کاش قدر بماند. کاش قدر بدانم...


مریم برادران

آرام باش شهر آشوب...

شاید یکی از سخت ترین ها وقتی است که با دلت هم رودربایستی داشته باشی؛ تنها جایی که دوست داری همیشه با تو بی پرده باشد، رازهایت را در خود پنهان کند و در سکوت و خلوتت رخ بنمایاند تا گاه لبخندی و گاه نیشخندی را بر رخساره ات حک کند، تا صورتت هم گاهی با دلت همراه شود بی پرده، تا محک بخوری که کجای میدان زندگی ایستاده ای و ارزشت به چند؟

شاید دل نیز اما گاهی دوست دارد پرده بیندازد بر چیزهایی و تو هم خوب است بی محابا غافلگیرش نکنی... 


مریم برادران

عقلانیت فراموش شده...

اینکه گفته اند فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است انگار معنی دیگری هم - جز اینکه شنیده ها را با دیده ها جایگزین کن و شک را با یقین- دارد و آن اینکه عاقلان کجایند؟ و عقل باید سلطان باشد تا یقین بیاید و دیده های نادیده هویدا شود...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0