وقتی نیست ...


مشتم را بگشایم برای گنجشگانت که دانه برچینند

از این همه رحمتی که خداوند بی چشمداشت روانه زندگی ما کرده است چه مقدارش از دستهای ما جاری می شود؟

عجیب است که ما از کیسه خلیفه هم که خودش به اختیار برایمان سرگشاده است، نمی بخشیم.... حداقل این بخشش ، دوست داشتن و محبتی است که بسیار از ابرازش امتناع می کنیم. بگذار دوست داشتن مجرایی شود برای رسیدن آن قسمتی از رحمت خداوند به دیگران که تو در آن دستی داری...


مریم برادران

آمد نگار من که به مکتب نرفته بود...

امروز جمال تو بر دیده مبارکباد

بر ما هوس تازه پیچیده مبارکباد

گلها چو میان بندند بر جمله جهان خندند

ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارکباد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

دل بر در این خانه لغزیده مبارکباد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم

نوروز و چنین باران باریده مبارکباد

بی گفت زبان تو بی حرف بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارکباد

از مولانا


مریم برادران

دو کلمه حرف حساب

1

سه چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم.

سه چیز را پاک نگهدار: لباس، جسم، خیال.

سه چیز را به کار بگیر: عقل، همت، صبر.

از سه چیز دوری کن: افسوس، فریاد، نفرین کردن.

سه چیز را آلوده نکن: قلب، زبان، چشم.

سه چیز را هیچگاه فراموش نکن: خدا، مرگ، دوست خوب

 2

وقتی عصبانی هستید هیچگاه جواب ندهید.

وقتی خوشحال هستید هیچگاه قول ندهید.

وقتی ناراحت هستید هیچگاه تصمیم نگیرید.

 


مریم برادران

کله شقی

گاهی هست که دوست داری کاری را انجام بدهی، هرچقدر هم پستی و بلندی راهش به نظرت کم نباشد دوست داری باز هم خودت را در آن بیندازی. چرایش را نمیدانم. اما هرچه هست احساس می کنم گاهی برای زنده بودن و زندگی کردن باید اینگونه بود. والا همه چیز آنقدر عادی می شود که دیگر حالت از خودت و زندگیت به هم می خورد. کنج عافیت گزیدن همیشه هم خوب نیست. خطر کردن لازمه زندگی است.


مریم برادران

کتاب ر

بالاخره چاپ شد. درست همان روزی که باید... حوالی روز پدر، ولادت امام علی (ع)؛ درست همان روزی که کار نوشتن کتاب تمام شد. امیدوارم لذت خواندنش به دل خواننده بنشیند. هرچه هست زیبایی زندگی مردی پر تب و تاب است که بر این صفحات نقش بسته است. همین.

نشر آرما

306 صفحه

14000 تومان


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0