وقتی نیست ...


باش...

این روزها تعداد دانشجویانی که سراغم می آیند تا بگویند انگیزه هایشان آسیب دیده است یا هدفشان را گم کرده اند زیاد شده. وقتی روبرویم می نشینند و خودشان را کنکاش گرانه مقایسه میکنند با چند سال پیش و بعد احساس می کنند به جای شور و شوق دانشجویی، خمودگی نامعلومی سراغشان را گرفته است دلم میلرزد. ته چشمهای نگرانشان چیزیست که مرا گاه یاد دوران یافتن خودم می اندازد؛ تلاشی که هر از گاهی سرباز می کند، باز انگار پیدا می شوم و راهی را میروم و مدتی بعد انگار کن که نیازمند انرژی مجددم.

این قصه همیشگی آدمیست. کاش همیشه نگران خود بمانیم و نایستیم؛ چیزی که به آنها هنوز نتوانسته ام بگویم همین است که عزیزم یعنی هنوز زنده ای، شکر. 

اغلب حرف می زنیم و کمی بازیگوشی در این باره که راهها چیست و چطور کمی شاد بشویم. نگران می شوم اگر بگویم همین حالت یعنی "بودن"، "شدن" را فراموش کنند.

کاش میدانستند چقدر برایم مهم اند و دوست داشتنی...مریم برادران

به چه قیمتی؟

خوب است این عبارت "به چه قیمت" را همیشه در حین تصمیم گیری از خودمان بپرسیم. آنوقت احتمالا خواهیم دانست برای یک منصب یا قدرت گرفتن یک حزب بازی با آبروی یک نظام ارزشی ندارد. کاش راهی برای تربیت رجل سیاسی وجود داشت! رجلی که خود باید آبرو باشند.


مریم برادران

حق رای محفوظ است...

اصولی در رأی دادن وجود دارد که شاید یکی از مهمترینش همین باشد که هرکسی بر اساس عقیده اش و به اندازه درکش انتخابی میکند. همین اصل نقطه سؤال بزرگی است که آیا تشخیص عوام چقدر قابل صحه گذاری است؟ و من میپرسم از کجا معلوم که غیر عوام درست تشخیص میدهند؟ 

اینکه امام فرمود، میزان رأی مردم است یکی از مهمترین گزاره هایی است که در سیاست ایران بیان شده است. این عبارت بدین معنی نیست که لزوما نتیجه انتخاب، بهترین است بلکه بدین معنی است که جامعه نتیجه انتخاب خود را خواهد پذیرفت و هزینه هایش را خواهد پرداخت و این شاید به معنی مردمسالاری دینی باشد از وجهی. از عبارت امام همیشه این روایت از پیامبر به ذهنم می آید که با جمعی از صحابه بر پیرزنی در حال نخ ریسی میگذشتند که فرمود: وجود خدا را چطور میفهمی و یقین میکنی؟ گفت: همینطور که من چرخ این نخ ریس را میچرخانم عالم باید چرخاننده ای داشته باشد و نبی به صحابه فرمود: توحید او برای او کفایت میکند... حواسمان به اندازه ها، اعتبارها و احترام به خرد جمعی باشد.


مریم برادران

بت نگویید شکستیم که بت گر باقی است..

گفتند کاندیدای خطرناک صلاحیتش تایید نشد، زهی سعادت، فتنه هایی که پیش بینی شده بود خوابید! اما باید دانست جریان فکری چیزی است که جاری است. تا اندیشه ای هست، خدایانی دارد که باید مراقبشان بود. کجایند سلمان ها؟


مریم برادران

و اما بیماری حب ریاست...

از مناظره ها گذشته، در سفرهای استانی یا در گفتگوهای ضبط شده وقتی به بیان نقاط مهم می پردازند نشان می دهد می دانند ارزشها چیست و مردم و ایران و نظام چه چیزهایی را مهم می دانند و احتمالا برای هر انسان سالمی اهمیت حیاتی دارد. سئوال اساسی این است کسی که می داند، چرا وقتی زمام امور به دست می گیرد فراموش می کند؟ آلزایمر ریاست درمان دارد؟


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0