وقتی نیست ...


ایوان نجف عجب صفایی دارد

گنبدت هم با بقیه فرق دارد؛ انگار پدری دامن مهر گسترده باشد تا همه بچه هایش را در آن جای دهد و کسی نباشد که حسرت به دل بماند. و مهر را مگر جز دامن چون تویی توان گستردن دارد؟ که تو مرا مدام یاد رحمان رحیم می اندازی؛ بودن در جوارت خوشبختی بزرگی است که توان گفتنش نیست. گفتم که بماند و شوق برانگیزد. چه خوش است قلم بنگارد لحظه های ناب را و تو ناب ترینی...


مریم برادران

معرفت و تجربه

برای منی که بهره ام از عالم در همین محسوسات و تجربه هاست و راهم به عالم معنا نیست، شعف آن است که رضایت باطن از فهم روزگار، تو را به درک دوست داشتن خداوند نزدیکتز کند.


مریم برادران

راه ناتمام

 

گذر زمان را گاهی باید از پاک شدن حافظه سنجید؛ فراموش شدن خاطره هایی که حتا روزی مهم بوده اند... چای، کتاب، قاب زندگی و میزی دو نفره برای مرور دو دهه زندگی.

نگاه کردن به پشت سر برای منی که مدتهاست نه فقط فرصت، که تمایلی به چنین کاری ندارم و سعی کرده ام در لحظه هایم زندگی کنم تا همین نداشته ها هم از دست نروند، انباشته از معانی گاه متناقضی است که تبدیل می شوند به سئوالهای بی پاسخ، همان سئوالهایی که نباید پاسخی برایشان داشت و شاید همین است طعم شیرین جستجو، از جنس همان بازی هایی که زندگی برای "خودت" شدن سر راهت چیده است و حالا وقتی ورقشان می زنی و می چینیشان در جایگاه پازلی که باید روزی کامل شود و بشود قاب زندگی تو که اگر لایق باشد بماند بر سینه دنیا – والا محو شود با تو در خاک- حیرت می کنی از طراحی مسیری که با پای پیاده طی کرده ای.

این روزها بیشتر از قبل فکر می کنم به یافتن سرنخهایی که اگر در مسیر، چشم دیدنش را نداشته باشی تو را به سرمنزل نخواهد رساند و خوب می دانی که منزل هرکس پلاکی دارد و سردری.

مهربان، ندانم که بر سردر منزلم چه خواهی نگاشت، اما دوست دارم آنچه می نویسی از جنس همان ریسمانی باشد که وقتی سر انگشتانم در ناامیدی به دنبالش گشته اند، تشنگی ام را آرام بخشیده اند.

 


مریم برادران

شاد زی ...

شاد بودن به شادی دوست خود نعمتی است که اگر یادآور شوی، دل را تسکین است و بزرگی بخش. این وقتی رخ دهد که گشادگی روح سراغت را بگیرد و دانی که جان عالم بزرگتر از آن چیزی است که تو فرض کرده ای. 


مریم برادران

آفتاب جمعه

آفتاب جمعه دل فسرده را مرهمی است، آنقدری که پس از مدتها لبخندی به چهره ات مهمان کند که "صبح به زودی خواهد آمد..." و "قریب" که زمانش را نگفت، برای آن است که هر روز امید ببندی و صبرت را محک بزند خدای بی زمان و بی مکان. 


مریم برادران

 

یافتن حقیقت در دنیا چیزیست که نقطه آمال همه ماست. در هر تیپ و لباس و شخصیتی که باشیم. راهش را گاه گم میکنیم اما. گاهی فکر میکنم ما را به چیزی جز انجام وظیفه که همان حفظ حریم انسانی و ارزشهای دینی است  نخوانده است. کشف حقیقت شاید نه در دنیا که در عالم دیگر خواهد بود؛ یوم تبلی السرائر... پس مرا وظیفه ایست و او را تعهدی.

الهی چنین کن که پایان کار     تو خشنود باشی و ما رستگار

این روزها بازیهای دنیا چشمم را ترسانده است، از خودم، نفسم، علقه هایم...


مریم برادران

پایان نیست...

مهربانی، مهربان ترین.

گاهی دست رحمتت را که بر دلم می کشی و آرامش می کنی حس می کنم. و شکرانه این همه رحمت از بنده ای که هیچ ندارد جز دلی که همیشه دوست داشته مأمن تو باشد و دوستانت، چیست؟ باز هم تویی که باید رحم کنی و مهربانی. پس دلم را مسکن خودت کن.

آمین


مریم برادران

تجربه مرگ

تجربه مردن در دنیا تجربه ایست دشوار. گاه به اتفاقی احساست بهره ای از زندگی ندارد. بلند شدن از زمین برای کسی که یکباره همه آنچه در ذهن ساخته و پرداخته است و حالا که چشم گشوده دیده همه نیست شده اند، احساسی جز رفتن به دنیایی دیگر ندارد؛ چیزی شبیه به مرگ.

کاش وقتی چشمم گشاده شد به عالم دیگر، به عقبی، احساس غبن و خسران نباشد و زندگی در آنجا رنگ دیگری داشته باشد. شاید مردن قبل از مردن معنایی چنین داشته باشد.


مریم برادران

ترس از عاقبت...

دنیا را بحل... روزی که چشمت گشوده شود به حقایق، روزی است دشوار. گویند به رحمت امید دار. مرا که در دنیا رحمی به خلق نکنم چه امید به رحمت او. 


مریم برادران

گاه امتحان...

امتحان الهی دشوار است. اگر نبود، نامش را امتحان نمی گذاشت! یک چیز را نباید فراموش کرد: شیطان در کمین ما نشسته است و گاه با حالی خوب یا خوابی خوش یا اتفاقی مبارک چراغ سبز نشانمان می دهد. شیطان دشمن قسم خورده زیرکی است... خداوند ما را در امان دارد. آمین

پ.ن: خیلی وقتها به این نقل قول علامه قاضی فکر می کنم که چهل سال مراقبت کردم و یک خواب خوب یا حال خوش تجربه نکردم. بعد از آن دریچه ها بر من گشاده شد. این است که او می شود علامه قاضی بزرگ و ما در پیچ و خم رویاها سرگردان. رضایت الهی را سنجه چیست؟


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0